Magdalena-Luciana Delescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Les représentations du corps dans le théâtre d’Eugène Ionesco (Reprezentările corpului în teatrul lui Eugen Ionescu)

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Radu Toma

Rezumat
Halucinat de ororile războiului, conştient în mod dureros de inconsistenţa şi de ridicolul întrupării fiinţei, Eugen Ionescu pune în scenă, neobosit, temerile sale constante faţă de un corp resimţit drept ostil şi autonom, reflectând, astfel, o nevoie generală a societăţii moderne de analiză şi definire a rolului acestuia în constituirea identităţii personale.

Centralitatea problematicii corporale în gândirea şi creaţia dramaturgului se explică prin recurenţa unor tematici precum clivajul dintre corp şi suflet, moartea înscrisă în destinul biologic, raportul între discurs, putere şi corporalitate, între limbaj şi corporalitate, jocul identităţii şi al alterităţii, fascinaţia sadismului. Corpul serial, corpul mecanic, corpul mimetic, corpul abuzat, corpul dezmembrat, corpul îmbătrânit, corpul imponderabil, corpul metamorfozat, corpul spectral, corpul nud, corpul erotic sunt doar câteva dintre reprezentările unei fiinţe ionesciene inconsistente, pe care Eugen Ionescu o gândeşte în parametrii unui absurd ontologic de proporţii paroxistice, absurd care începe chiar din intimitatea relaţiei sale cu propriul corp.

Cuvinte-cheie: Eugène Ionesco, Eugen Ionescu, corp, absurd

Date de contact
E-mail: magdalena_delescu(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
În perioada anterioară înscrierii în proiectul EDUCATI, am finalizat studiile de licenţă cu o lucrare consacrată aceluiaşi autor şi care s-a intitulat Le Langage scénique chez Eugène Ionesco, fiind o analiză scenică a câtorva piese ionesciene reprezentative. Ulterior, am absolvit un masterat internaţional în studii culturale franceze şi francofone, cu durata de doi ani, prilej cu care am putut aprofunda studiul autorului meu favorit, într-un context mai larg. În această perioadă am putut beneficia de sprijinul unor profesori de prestigiu ai Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, care ne-au ţinut cursuri cu tematici diversificate, precum statutul autorului în literatura medievală, conceptul de negritudine în literatura universală, teoria argumentaţiei, sociologia discursului, hermeneutică, teorii ale reprezentării, studii de literatură canadiană etc. Disertaţia s-a numit Images du corps chez Ionesco, Hyvernaud, Antelme şi şi-a propus a fi un studiu comparativ al reprezentărilor corporale prezente în trei scrieri semnificative ale celor trei autori (scenariul La Vase al lui Eugène Ionesco şi jurnalele autobiografice La Peau et les os, al lui Georges Hyvernaud, şi L’Espèce humaine, al lui Robert Antelme), în condiţiile unei perspective comune asupra existenţei, percepută ca absurdă şi aflată sub presiunea unei Istorii violente.

Proiectul EDUCATI m-a ajutat să-mi lărgesc foarte mult perspectivele asupra metodelor de studiu interdisciplinar şi să-mi structurez demersul cercetării ştiinţifice în jurul tematicii alese. În primul an, am beneficiat de cursuri teoretice şi practice (pe teme precum: cultură şi culturi, conceptul de cultură în antropologie şi în studiile culturale, metodologia studiilor culturale, construcţii culturale şi registre ale alterităţii, inventarea istoriei, a literaturii şi a autorului etc). Anul al II-lea s-a concentrat în jurul unei benefice burse de mobilitate la Paris, timp în care am avut ocazia să studiez şi să strâng o mulţime de materiale necesare tezei de doctorat, dar să şi cunosc mai bine viaţa cotidiană şi culturală a acestei metropole europene. Anul al III-lea a fost consacrat demersurilor individuale de pregătire şi redactare a tezei finale.

Testimonial
Evoluţia mea în Şcoala Doctorală “Studii Literare şi Culturale” este una net ascendentă, deoarece mi s-au oferit timpul şi resursele necesare studiului literaturii şi culturii franceze, dar şi posibilitatea de a acumula capacităţi şi competenţe de comunicare, de structurare a gândirii, de căutare şi triere a informaţiei.

Stagiul la Paris, desfășurat pe o perioadă de aproximativ opt luni, poate fi considerat apogeul demersurilor mele de acumulare de competenţe care m-a ajutat, în mod hotărâtor, să-mi lărgesc experienţa profesională, dar şi cea de viaţă, în general. A fost o primă ocazie covârşitoare şi onorabilă pentru mine de a asista la cursuri de masterat şi de doctorat organizate la Sorbona, la zile doctorale desfăşurate la Sorbona-Paris IV, la conferinţe şi colocvii diverse pregătite de instituţia Sorbonei sau în afara ei, la expoziţii şi evenimente culturale în strânsă legătură cu sfera mea de interese doctorale (printre acestea, menţionez:

Littérature et éthique, conferinţă susţinută de Tzvetan Todorov, organizată în cadrul ciclului marilor conferinţe ale Centrului de Cercetare a relaţiilor între literatură, filozofie şi morală a ENS, pe data de 24. 11. 2009;

Nouveau Théâtre et politique/Eugène Ionesco, Rhinocéros et Macbett, seminar organizat de Jean-Yves Guérin, în cadrul Université Sorbonne Nouvelle Paris 3;

Pensées du Théâtre, seminar organizat de Denis Guénoun, în cadrul Université Paris-Sorbonne Paris IV, École Doctorale III, “Littératures françaises et comparée”:

Théâtre et philosophie, seminar organizat de Denis Guénoun, în cadrul Université Paris-Sorbonne Paris IV, École Doctorale III, “Littératures françaises et comparée”;

colocviul Théâtre et Médecine, din perioada 27 – 28 mai 2010, organizat în cadrul Université Paris Descartes).

De asemenea, am avut onoarea de a intra în contact cu profesori prestigioşi ai Sorbonei precum Didier Alexandre sau Jeanyves Guérin, şi de a studia în instituţii documentare renumite cum ar fi Bibliothèque Nationale de France, Bibliothèque de la Sorbonne, Bibliothèque de la Maison de la Recherche, INA (Institut National de l’Audiovisuel), Bibliothèque Gaston Baty, U.F.R. d’Études Théâtrales de l’Université Paris III, Bibliothèque Georges Ascoli (Université Paris-Sorbonne), Bibliothèque Beaubourg (centre Georges Pompidou).

Pe scurt, o perioadă a vieţii mele mai fructuoasă ca niciodată, plină de satisfacţii, entuziasm şi sete de cunoaştere.

Stagii de cercetare

În perioada octombrie 2009 – iunie 2010, am desfășurat un stagiu de cercetare la Université-Paris-Sorbonne Paris IV, Franța.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Les représentations du corps morcelé dans le théâtre d’Eugène Ionesco”, colocviul internațional Abordări teoretice și critice ale textelor literare și culturale/Approches théoriques et critiques aux textes littéraires et culturels, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 27 mai 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 22 septembrie 2010.

“Eugène Ionesco: le théâtre d’un excès corporel”, conferinţa internaţională  Literatură şi cultură: demersuri critice,  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București,  28 – 30 iunie 2010.

“Le problème de la laideur physique dans le théâtre d’Eugène Ionesco”, conferința națională Noi metode de cercetare în domeniul studiilor literare și culturale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 28 iunie 2010.

“Reprezentări ale corpului în teatrul lui Eugène Ionesco”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 11 – 12 septembrie 2009.

“Les jeux de la mémoire entre mnēme et anamnēsis dans Délire à deux par Eugène Ionesco”, conferința internaţională a proiectului EDUCAȚI Despre uitare: Forme ale rememorarii/Of Oblivion: Plays of Anamnesis/De loubli: jeux de l’anamnesis, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,  Școala Doctorală  “Studii Literare și Culturale”, 15 – 16 mai 2009.

“Corpul imponderabil şi corpul în surplus în piesa Viitorul este în ouă de Eugen Ionescu”, conferința națională Noi perspective in studiile literare si culturale, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală  “Studii Literare și Culturale”, 4 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Le problème de la laideur physique dans le théâtre d’Eugène Ionesco”, conferinţa internaţională Crossing Boundaries in Culture and Communication, Universitatea Româno-Americană, Departamentul de Limbi Străine, Bucureşti, 26 – 27 noiembrie 2010.

“Prezentarea eficientă, condiţie a succesului în educaţia de calitate”, simpozionul internaţional Opţiuni şi Perspective educaţionale, Casa Corpului Didactic din Bucureşti în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Primăria Sectorului 1, Bucureşti, 9 mai 2008.

“Secrete ale succesului în educaţia de calitate. Prezentarea eficientă”, Simpozionul Internaţional de Comunicări Ştiinţifice cu tema Noi şi Europa, Ediţia a II-a, Grupul Şcolar “Tudor Vladimirescu” din Şimian, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi, sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, localitatea Şimian, jud. Mehedinţi, 10 mai 2008.

“Formarea continuă în educaţie”, sesiunea știinţifică internaţională Cercetarea ştiinţifică educaţională. Domenii, priorităţi, efecte, Academia de Studii Economice, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Bucureşti,   9 – 10 mai 2008.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“Les jeux de la mémoire entre mnēme et anamnēsis dans Délire à deux par Eugène Ionesco” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale, Studia doctoralia, vol. 3/2010, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 118-128.

“Eugène Ionesco: le théâtre d’un excès corporel” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale, Studia doctoralia, vol. 4/2010, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 173-182.

Doctoranzi