Maria Daniela Oancea, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Julian Barnes’s Irony as a Suspension of Confidence/Julian Barnes: Ironia ca suspendare a încrederii

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Lidia Vianu

Rezumat
Considerând ironia drept o atitudine capabilă să pună sub semnul întrebării orice convenţie prestabilită sau acceptată ca atare, lucrarea de faţă pune în lumină faptul că ironia lui Julian Barnes este cea care conduce la o “suspendare a încrederii” din partea cititorului. Surse precum ideile filozofice ale lui Richard Rorty şi teoriile Lindei Hutcheon asupra ironiei nu fac decât să arăte că, în cazul lui Julian Barnes, ironia contribuie la menţinerea unei imagini fragmentate şi la imposibilitatea de a ajunge la o concluzie. Astfel, certitudinea este înlocuită treptat cu ezitarea, semnele de întrebare şi problematizarea. Demonstraţia se va baza pe o analiză detaliată a romanelor, în special, din punctul de vedere al perspectivei şi al structurii narative.

Cuvinte-cheie: Julian Barnes, ironie, incertitudine

Date de contact
E-mail: daniela.oancea(at)gmail.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Mi-am desfăşurat studiile de licență la Universitatea  “Al. I. Cuza” din Iaşi,  specializarea Engleză-Franceză (traductologie). A urmat un masterat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea MTTLC – “Traducerea textului literar contemporan”, coordonat de doamna prof. univ. dr. Lidia Vianu. La sfârşitul studiilor de master, am fost încurajată să îmi continui parcursul academic. Am ales ca temă de cercetare Ironia în romanele autorului britanic contemporan, Julian Barnes, sub îndrumarea aceleiași doamne Vianu.

Proiectul EDUCATI şi Şcoala Doctorală “Studii Literare şi Culturale” mi-au oferit şansa unei burse şi a unui stagiu de cercetare de nouă luni la Universitatea din Salamanca, Spania. Consider că atât bursa, cât mai ales stagiul de cercetare m-au ajutat foarte mult la parcurgerea materialelor şi la finalizarea proiectului de cercetare.

Testimonial
Profesorii din primul an de doctorat şi discuţiile cu coordonatorul m-au ajutat enorm în depăşirea unor probleme metodologice rezultate în principal din materialul vast care a constituit obiectul cercetării. A trebuit să menţin în permanenţă un echilibru între componenta teoretică şi cea practică a lucrării, şi să stabilesc în acelaşi timp un raport relevant între cele două.  După clarificarea acestor probleme în primul an, stagiul de cercetare din anul II mi-a permis să îmi îndrept atenţia către adunarea materialului bibliografic şi utilizarea lui optimă în scopul lucrării.

Stagii de cercetare

Universitatea din Salamanca, 2009 – 2010

Universitatea din Salamanca s-a dovedit a fi un loc extrem de propice pentru desfăşurarea stagiului meu de cercetare. Am avut parte de sprijinul necondiţionat al profesorilor din cadrul Departamentului de Limba Engleză care au fost mereu dispuşi să îmi ofere sfaturi şi îndrumări în legătură cu subiectul de cercetare.

Stagiul s-a desfăşurat pe o perioadă de 8 luni, timp în care am avut ocazia să petrec mult timp la bibliotecă şi să profit de resursele disponibile. Ca destinație, Salamanca este un oraş studenţesc prin excelenţă, iar prestigiul universităţii îl egalează pe cel al marilor universităţi europene.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Unpredictibility, Suspensiveness and Elusive Truth in Julian Barne’s The Porcupine”, colocviul internațional Abordări teoretice și critice ale textelor literare și culturale/Critical and theoretical approaches to literary and cultural texts/Approches théoriques et critiques  aux textes littéraires et culturels, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 27 mai 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 22 septembrie 2010.

“Re-inventing Britishness: irony and simulacra in England, England by Julian Barnes”, conferința internațională Literatura şi cultura: demersuri critice, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 29 – 30 iunie 2010.

“The conflict between expectation and fulfillment in Julian Barnes’s Arthur and George”, conferința națională Noi metode de cercetare în domeniul studiilor literare și culturale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 28 iunie 2010.

“Julian Barnes: ironia ca suspendare a încrederii”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 11 – 12 septembrie 2009.

“Fighting Oblivion: The Practice of Anamnesis in Evermore by Julian Barnes”, conferința internațională Despre uitare:  Forme ale rememorării/Of Oblivion: Plays of anamnesis/De l’oubli: jeux de l’anamnesis, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 15 – 16 mai 2009.

“Intertextuality and recurrent past in Julian Barnes’s Flaubert’s Parrot”, conferința națională Noi perspective în studiile literare și culturale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 4 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Revisiting the Flood Myth in Julian Barnes’s A History of the World in 10 ½ Chapters”, Recycling Myths, Inventing Nations, Aberystwyth University (Wales), Newtown, 14 – 16 iulie 2010.

“Memory and Identity in Evermore by Julian Barnes”, 14th International “Culture and Power” Conference: “Identity and Identification”, Universitatea Castilla-La Mancha, Ciudad Real (Spania), 22 – 24 aprilie 2010.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Fighting Oblivion: The Practice of Anamnesis in Evermore by Julian Barnes”  articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, vol. 3/2010, Florentina Vişan / Mugur Zlotea (coord(s)), Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 44-51.

“Re-inventing “Britishness”: Irony and Simulacra in England, England by Julian Barnes”  articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, vol. 4/2010, Florentina Vişan / Mugur Zlotea (coord(s)), Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 100-110.

În afara proiectului EDUCATI
“Questioning the Limits of the Novel in Julian Barnes’s A History of the World in 10 ½ Chapters”, Dr. Bogdan Ștefănescu et al. (eds.), University of Bucharest Review. Literary and Cultural Studies Series, Bucureşti, EUB, 99-106.

Doctoranzi