Mariana Coancă, Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, Lingvistică, SD Litere

Titlul tezei de doctorat
Particularităţi ale terminologiei din comerţul electronic

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Angela Bidu-Vrănceanu

Rezumat
Teza are ca scop analizarea caracteristicilor şi identificarea locului terminologiei comerţului electronic (TCE) în limba română contemporană, din perspectivă lingvistică. Motivaţia temei o constituie, din punct de vedere lingvistic, justificarea acestui subdomeniu (ca relaţie dintre concepte şi modalităţi de exprimare specifice), confruntând punctul de plecare, corpusul Realiter, cu surse româneşti. Lucrarea reprezintă un studiu sincronic, axat pe analiza lingvistică şi modalităţile de exprimare paradigmatică şi sintagmatică, a unităţilor ce constituie sistemul terminologic din domeniul comerţului electronic.

Cuvinte-cheie: lingvistică, terminologie, comerţ electronic, interdisciplinaritate, caracteristici

Date de contact
E-mail: coancamaria(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
După absolvirea Facultăţii de Litere, specializarea Engleză-Italiană, a Universităţii din Craiova în anul 2000, am urmat cursurile Facultăţii de Relaţii Internaţionale pe care am absolvit-o în 2004. În paralel, am desfăşurat activitate didactică, având funcţia de preparator universitar până în 2003, când am obţinut gradul de asistent universitar. Pentru îndeplinirea obiectivelor didactice şi ştiinţifice am urmat cursuri de specializare la Consiliul Britanic, Bucureşti şi am obţinut certificate pentru predarea limbii engleze, cum ar fi: “Preparing students for BEC higher”, “Preparing students for BEC vantage”, “Teaching ESP”.

Ca doctorandă POSDRU în primul an, am redactat şi susţinut referate sub coordonarea dnei prof. univ. dr. Angela Bidu-Vrânceanu, dnei prof. univ. dr. Florica Dimitrescu şi a domnului prof. univ. dr. Gheorghe Chivu.

În cel de-al doilea an de doctorat, am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea din Bologna, în cadrul departamentului SITLEC – Laboratorul de terminologie.

În timpul celui de-al treilea an, am luat parte la conferinţa internaţională organizată de Departamentul de Limbi Străine al Universităţii Româno-Americane din Bucureşti “Crossing Borders in Culture and Civilization”. De asemenea, am publicat o culegere de exerciţii: Practice in communication for informatics (Editura Universitară Bucureşti).

Testimonial
În primul an al Şcolii Doctorale am stabilit metodologia cercetării, sursele, o bibliografie amplă şi am desfăşurat activitate de documentare şi cercetare la biblioteca Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, sub îndrumarea profesorului coordonator.

La sfârșitul acestui prim an în calitate de doctorand, am susţinut proiectul de cercetare, care m-a ajutat în realizarea activităţii de cercetare din următorul an, activitate corelată stagiului de cercetare la Universitatea din Bologna. Pe parcursul cercetării mele am utilizat şi utilizez metode de cercetare şi investigare precum: analiza şi sinteza datelor, metoda contrastivă, ancheta pentru stabilirea corpusului şi a mijloacelor lingvistice utilizate. În urma cercetării şi documentării efectuate în biblioteci, în anul al treilea de doctorat, voi participa la conferinţe naţionale sau internaţionale organizate fie de EDUCATI, fie în afara acestui proiect, pregătind finalizarea tezei de doctorat.

Stagiu  de cercetare
În cadrul proiectului EDUCATI am efectuat stagiul de cercetare la Universitatea din Bologna, Departamentul de Studii Interdisciplinare în Traducere, Limbi și Culturi (SITLEC), în perioada 23 octombrie 2009 – 15 iunie 2010, sub îndrumarea tutorelui ştiinţific prof. univ. dr. Marcello Soffritti, directorul Şcolii Doctorale Filologie, Universitatea din Bologna.

Am frecventat următoarele cursuri în cadrul Laboratorului de Terminologie, coordonat de prof. univ. dr. Franco Bertaccini: “Terminologie per l’interpretazione Term e Doc”, “Metodi e tecnologie per la traduzione Project Manager”, “Metodi e tecnologie per la Traduzione Trad. ass”.

În cadrul cursurilor am facut aplicaţii de lingvistică computaţională: cum să folosim motoarele de căutare pentru cercetarea vizată, cum să obţinem corpusuri generale şi specializate, cum să administrăm o bază de date terminologică, cum să utilizăm programele de realizare a corpusurilor și a traducerilor automate (Trados) şi care sunt instrumentele de bază în lingvistica computațională, terminologie şi traducere.

Adiţional, am avut posibilitatea accesării unor bănci de date şi cataloage online din cadrul bibliotecilor, cum ar fi: Linguistics Abstracts Online, LLBA: Linguistic & Language Behavior Abstracts; AMS Acta – articole de cercetarere; Alm@-DL Search; Fondul de carte Luigi Rosiello (departamentul SITLEC); Revista MediAzioni a departamentului SITLEC, Huge Dictionary and Glossary List; inTRAlinea, Jurnal online de Traduceri, din cadrul departamentului SITLEC, Universitatea din Bologna.

Conferințe, colocvii și expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

Participare la Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 5 iulie 2011.

“Rolul siglei în terminologia din comerțul electronic”, colocviul internațional Nouvelles approches en linguistique/Current trends in linguistics, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 20 mai 2011.

“Rolul definiției în terminologia din comerțul electronic”, seminar național Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 9 aprilie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 16 iulie 2010.

“Caracteristici ale terminologiei din comerţul electronic”, seminar naţional Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, o Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 15 – 16 iulie 2010.

“The role of electronic text corpora in terminology and translation”, colocviu internaţional Current Trends in Linguistics, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 17 – 19 iunie 2010.

“Particularități ale terminologiei din comerțul electronic”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 4 iulie 2009.

“Rolul lingvisticii în descrierea terminologiei din comerțul electronic”, seminarul național Direcții actuale în cercetarea lingvistică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică,  29 – 30 mai 2009.

“Particularități ale terminologiei din comerțul electronic”, seminarul internațional Modele de analiză: semantică/sintaxă/pragmatică, oUniversitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 14 – 16 mai 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Standardisation of e-commerce terminology”, conferinţa internaţională Crossing Borders in Culture and Civilizationj, organizată de Departamentul de Limbi Străine al Universităţii Româno-Americane, Bucureşti,  26 – 27 noiembrie 2010.

“The role of alternative definitions in the economic terminology”coautor, conferinţa internaţională Comunicare, Identitate, Cultură, Universitatea din Craiova, Craiova, ediţia a  III-a, 22 – 23 octombrie 2010.

“The Internet dialect of the Romanian youngsters”, conferinţa internaţională MutimediaLectale Translation, Universitatea din Bologna  (Forli), 13 – 14 mai 2010.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI

“Rolul definiției în terminologia din comerțul electronic” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul  Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 243-250.

“Caracteristici ale terminologiei din comerţul electronic” articol publicat în revista Școlii Doctorale a Facultății de Litere – secția Lingvistică, Studies in Linguistics and Communication 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 67-78.

“Rolul siglei în terminologia din comerțul electronic” articol publicat în revista Școlii Doctorale a Facultății de Litere – secția Lingvistică, Studies in Linguistics and Communication 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 65-74.

În afara proiectului EDUCATI
“The Internet dialect of the Romanian youngsters” (în curs de publicare).

“The role of alternative definitions of the economic terminology-coautor” (în curs de publicare).

“Standardisation of e-commerce terminology” (în curs de publicare).

“The impact of the English economic terms in the business environment”, Analele Universităţii din Oradea, nr. 2, decembrie 2010, pp. 181-187.

“Terminology, the role of domain and interdisciplinarity”, Journal of Information Systems & Operations Management, nr. 2, noiembie 2010, pp. 212-217.

“The impact of languages on the online business environment”, Analele Universităţii din Oradea, nr. 1, iulie 2010, pp. 113-120.

“Persuasive Communication in business”, Journal of Information Systems & Operations Management, nr. 2, iulie 2008.

Volume (coautor şi coordonator)

English for the law school students I-st Year, coautor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, ISBN 973-7854-93-4.

English for the law school students II-nd and III-rd Year, coautor, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-129-112-3.

English for computer studies, coordonator, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005, ISBN 973-8446-92-9.

Practice in communication for informatics, coordonator, Editura Universitară, București, 2010.

Altele

Manifestări la care am asistat (în afara proiectului EDUCATI)
Colocviul Limba Română: ipostaze ale variaţiei lingvistice, Catedra de limba română, Universitatea din Bucureşti, 3 – 4 decembrie 2010.

Conferinţa cu tema The use of corpora in Interpreting Studies. Hands-on workshop on the use of interpreting corpora. (Prof. univ. dr. Miriam Shlesinger, Universitatea Bar Ilan, Israel), organizată de Departamentul SSLMIT, Universitatea din Bologna, 25 februarie 2010.

Conferinţa cu tema Giornata di terminologia, invitat Maria Teresa Cabré, organizată de Departamentul SITLEC, Universitatea din Bologna, 15 decembrie 2009.

Conferinţa cu tema L’etica della traduzione (au luat cuvântul profesori din cadrul departamentului SSLMIT şi alţi invitaţi), organizată de Departamentul SITLEC şi SSLMIT, Universitatea din Bologna, 20 noiembrie 2009.

Conferinţa cu tema Fattori di complesita nella lingua di diritto. Riflessioni sulla prattica della traduzione giuridica (Angelika Stangl, jurist și lingvist Curtea Europeană de Justiție), organizată de Departamentul SITLEC şi SSLMIT, Universitatea din Bologna, 13 noiembrie 2009.

Referate susținute în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Litere
“Criterii de apartenenţă la terminologia comerţului electronic. Modalităţi de identificare a corpusului”.

“Interdisciplinaritatea terminologiei din comerţul electronic”.

“Caracteristici ale terminologiei din comerţul electronic”.

Doctoranzi