Mariana Ionela Nițu, Doctorand


Titlul tezei de doctorat (teză în cotutelă)
Tipologie contemporană a topoi [lor] memoriei

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. arh. Augustin Ioan (UAUIM)

Co-îndrumător
Prof. univ. dr. ing. Giorgio Praderio, tutor: asist. ing. Luigi Bartolomei, Universita di Bologna, Dipartimento Architettura e Pianificazzione Territoriale.

Curriculum Vitae

Rezumat
Obiectul de studiu al tezei este reprezentat de forme ale memoriei după Al Doilea Război Mondial, în special în România şi Italia, dar şi cu referiri la Germania şi Austria.

Printr-o analiză a sensului pe care societatea contemporană îl atribuie istoriei, artei şi a nevoii de expunere a memoriei în spaţiul public, cercetarea se opreşte asupra locurilor memoriei (luogo della memoria, lieux de mémoire) şi pune în discuţie evenimentul istoric ca sursă a memoriei şi procesul de transformare a evenimentului în formă de memorie. Pentru aceasta, metodele de lucru sunt cele ale transdisciplinarităţii, tocmai pentru a cuprinde complexitatea formelor memoriei şi realităţile diferite şi diverse ale acesteia: realitatea antropologică, realitatea fizică edificată, realitatea escatologică. O posibilă schemă tipologică a acestor forme ale memoriei poate fi ghidată de criteriul materialităţii: forme arhitectonice (cimitire, crematorii, muzee, edificii de cult, monumente publice, memoriale), forme artistice (monumente, sculpturi, picturi, instalaţii, performance), forme imateriale (evenimente comemorative, ritualuri funerare), forme mediatice (publicitate şi televiziune).

Instrumentul de lucru propus pentru analiza acestor tipologii este o matrice transdisciplinară. Câteva dintre exemplele avute în vedere sunt: cimitirele San Michele din Veneţia, San Cataldo din Modena, San Vito d’Altivole, Bellu din Bucureşti, Sf. Mihail şi Gavril din Bucureşti, Igualada din Barcelona; crematoriile Cenuşa din Bucureşti şi Treptow din Berlin; memorialele Holocaustului din Berlin, Viena şi Bucureşti, Memorialul revoluţiei române de la Sighet; monumentele de for public ridicate în memoria Revoluţiei Române din 1989, monumentele Holocaustului din Roma, Bologna, Hamburg; muzeele Holocaustului din Berlin şi Tel Aviv.

Parcurs doctoral individual
A absolvit Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti în iulie 2006, cu lucrarea de diplomă Conversia unei structuri industriale dezafectate din Verona, Italia, în centru cultural multietnic. A urmat, apoi, masterul postuniversitar de “Arhitectură vernaculară şi spaţiu sacru”, pe care l-a absolvit în iunie 2008 cu disertaţia Layerele sacrului funerar. A devenit arhitect cu drept de semnătură înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu numărul 5343 şi membru al Ordinului Arhitecţilor din România. Înscrierea la doctorat a venit ca urmare a unui studiu foarte amplu al sacrului funerar, care nu a putut fi cuprins în totalitate în disertaţia de master.

Testimonial
Mariana a fost primul meu doctorand, împreună cu Sebastian Boțic. Ei au pariat, într-un fel pe mine, optând pentru a lucra împreună când, din motive birocratice, nu eram încă îndrumător. Dar lucrase cu mine la masterul “Antropologia spațiului sacru, cu câțiva ani înainte, unde, de altfel, își precizase și interesul pentru arhitectura memorială și tema “straturilor” de memorie, asociată acesteia. Tema devenise, în timp, chiar o formă de specializare potențială, Mariana devenind un soi de promoter al cauzei cimitirelor românești (mai precis, a arhitecturii speciale și prea puțin cunoscute a celor mai bune dintre ele) în Europa. Reușise să introducă Cimitirul Bellu în Asociația cimitirelor reprezentative, lucru pe care primarul actual și l-a trecut în bilanț, fără a spune cui se datorează.

Mariana era un bun organizator și îi plăcea să își structureze nu numai propria activitate de cercetare, ci și activitatea colegilor, care îi recunoșteau acest talent. Mariana era și un spirit iscoditor, care reușise să intre în diferite contexte de cercetare tangente celei proprii (transdisciplinaritatea, artele macabre etc), unde, de asemenea, se făcuse remarcată. Mariana era, de asemenea, o persoană veselă și întotdeauna atașantă. O voi regreta întotdeauna.

Stagii de cercetare (în proiect)
Octombrie 2009 – mai 2010: Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale, ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ di BOLOGNA, Facoltà di Ingegneria, Bologna.

Conferințe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI
“The Memory Architecture – new touristic destinantion – Bellu Cemetery”, Târgul Naţional de Turism – reprezentant al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, București, 23 octombrie 2010.

“Lectură contemporană a spaţiilor urbane dedicate memoriei”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Procese (ale cercetării) în arhitectură și urbanism, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 23 septembrie 2010.

“The Memory Architecture – Bellu Cemetery”, Adunarea Generală a Asociaţiei Cimitirelor Semnificative din Europa (ASCE), Cagliari, Sardinia, Italia, 16 – 19 septembrie 2010.

“The Vertical Metaphotic Structure of the Cemetery”, conferinţa internaţională Death and Dying, ediţia a III-a, Alba Iulia, 3 – 5 septembrie 2010.

Prezentarea Memorialului Român al Holocaustului. Spaţii ale memoriei în Franţa şi Italia după al Doilea Război Mondial, conferinţa Individual victims and collective remembrance, New Europe College, Bucureşti, 05 februarie 2010.

“Arhitectura funerară contemporană. Premisele cercetării”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – De la Spațiu la Dezvoltare Regională, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, 7 septembrie 2009.

04 iunie 2009: conferinţa despre arhitectura sacră pentru biserici contemporane Architettura e filosofia incontrano il sacro” , Bologna, Italia– invitat internaţional.

“European Christhianity”, Anuala de Arhitectură Bucureşti, secţiunea Fotografie, mai 2009.

“Conversia unei structuri industriale dezafectate din Verona, Italia, în centru cultural multietnic, conferinţa despre patrimoniul industrial Intensive Seminar On Industrial Heritage, Bucureşti, 21 – 24 noiembrie 2008.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“Lectură contemporană a sacrului memorial urban” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), ReSearch 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură şi urbanism. Orizontul prim, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011,  pp. 195-209.

“Dimensiunea arhitecturală și artistică a memoriei” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), ReSearch 2010-2011. Din stratigrafia cercetării în arhitectură şi urbanism. Orizontul mediu, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011,  pp. 66-83.

În afara proiectului EDUCATI
“Cartografierea memoriei, proces de definire a identităţii culturale. Stabilirea parametrilor teoretici. Concepte şi componente (1)”, Atelier LiterNet.ro, 15. 02. 2011.

“Cartografierea memoriei, proces de definire a identităţii culturale. Stabilirea parametrilor teoretici. Concepte şi componente (2)”, Atelier LiterNet.ro, 22. 02. 2011.

“Memorie colectivă şi construirea ei în cheie românească”, Dilema Veche, nr. 371, 24 – 30 martie 2011.

Altele
Datorită Marianei, Cimitirul Bellu a devenit membru al Asociaţiei Cimitirelor Semnificative din Europa.

Doctoranzi