Mihnea Nicolae Simiraș, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Intervenţii arhitecturale în mediul rezidenţial pentru stimularea socială – studiu de caz Bucureşti

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. arh. Ana Maria Zahariade

Rezumat
Subiectul proiectului de cercetare pornește de la premisa că un oraş trăieşte prin ansamblul spaţiilor lui publice şi printr-o distribuţie a lor echilibrată în tot ţesutul urban. Mediul rezidenţial este supus aceleiaşi nevoi de socializare a oamenilor, iar rezultatele ultimelor cercetări din domeniul sociologiei sau al antropologiei, începute încă din secolul al XX-lea, confirmă un echilibru care există între mediile rezidenţiale sănătoase şi spaţiul public aferent. În asemenea condiţii, arhitectul joacă un rol extrem de important în ceea ce priveşte programele arhitecturale rezidenţiale, situaţie care îi impune o abordare multidisciplinară şi multifaţetată.

Într-un mediu rezidenţial precum cel al Bucureştiului, deja rigidizat în structuri inflexibile de locuire de masă, soluţia trebuie căutată în spaţiul dintre ele, acolo unde prin metode de intervenţie punctuală se pot genera schimbări care să ţină de mediu în general, de felul în care e perceput de către populaţie (reprezentări mentale) şi de felul în care populaţia alege să răspundă la el (implicare comunitară mai ridicată, coeziune socială mai bună, activism civic etc.).

Aceste schimbări ţin de natura sistemului politic şi economic în care trăim, unde unei forţe venite de sus (top-down) trebuie să i se opună o forţă echivalentă de jos (bottom-up), cu alte cuvinte, intenţiile venite din partea primăriei sau a investitorilor privaţi trebuie să fie echilibrate de voinţele civice care să echilibreze rezultatele. Orice creştere în masă a uneia dintre poziţii în defavoarea celeilalte poate genera dezechilibre importante în mediul urban (fizic, social şi cultural).

Cuvinte–cheie: mediu rezidențial, stimulare socială, activism civic, coeziune socială, implicare comunitară

Date de contact
E-mail: product2005(at)gmail.com

Linkedin: http://ro.linkedin.com/pub/mihnea-simiras/7/2a3/895

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Tema de cercetare a apărut încă din perioada studiilor de licență când, pentru lucrarea de diplomă, am ales să propun un centru comunitar în cartierul Colentina. Cercetarea pentru această lucrare a ridicat o serie de probleme de natură arhitecturală, sociologică şi antropologică, astfel încât s-a simțit nevoia unei continuări pluridisciplinare. Din acest motiv am intrat în programul doctoral EDUCATI prin intermediul căruia ştiam că voi avea posibilitatea efectuării unui stagiu în străinătate. Acest fapt mi-a permis să studiez atât metodele aplicate de ţări occidentale avansate în domeniul rezidenţial, cât și  politicile de stat sau chiar atitudinile civice.

Testimonial

În urma cercetării din Școala Doctorală şi în perioada stagiului din străinătate mi s-au schimbat numeroase concepții pe care le aveam faţă de întreaga problematică a omului în raport cu oraşul, plecând de la modelele lui de reprezentare până la formele specifice de socializare în mediul urban şi până la atitudinile lui faţă de mediul construit.

Dacă pentru lucrarea de licență am plecat de la titlul Centru pentru stimulare comunitară, bazându-mă pe un model de reprezentare a mediului construit propus de Kevin Lynch, pentru proiectul de cercetare doctorală am început să mă detașez de ideea unui determinism fizic şi de cea a unor comunităţi răspândite într-o reţea extinsă în ţesutul urban.

Astfel, am încercat să caut mai degrabă răspunsuri în ataşamentul omului faţă de loc, un mod de reprezentare care cuprinde, mai mult decât aspecte fizice, întreaga structură  personală a individului. Cu alte cuvinte mediul este reprezentat prin filtrul experienţelor şi bagajului cultural. Această realizare m-a ajutat să-mi explic felul divers al răspunsurilor oamenilor în faţa configuraţiei urbane care părea, altfel, aleatoriu şi nestructurat. În acelaşi timp, m-a ajutat să-mi explic fenomene sociale specifice cartierelor de locuinţe colective din Bucureşti, cum ar fi  fenomenul de “cartier dormitor”, şi ineficienţa intervenţiilor primăriilor în aceste medii.

În plus, cercetarea mi-a deschis o nouă viziune asupra poziţiei arhitectului în acest context, care nu este decât o poziţie descentrată, conectată pe palier profesional cu alte profesii din domenii diverse. În plus,  am constatat că actul proiectării arhitecturale trebuie să plece de pe o poziţie antropocentrică, axată pe dinamica vieţii individului şi pe date clare privind contextul social în fiecare parte a oraşului.

În general, interpretăm arhitectura ca pe un act contextual, însă contextul trece, adesea, de aspecte fizice şi cuprinde mai ales socialul.

Stagiu de cercetare (în cadrul proiectului)
În perioada 2009 – 2010, am efectuat un stagiu de cercetare la TU Delft, în cadrul OTB – Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, Olanda.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Evoluţia oraşului Bucureşti în secolul al XX-lea – descompuneri şi recompuneri”, laboratorul național de cercetare Pe spirala procesului de cercetare, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 7 septembrie 2011.

“Rezoluţia imaginii oraşului Bucureşti, concept spaţial evolutiv”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la orașul… din România, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 3 iunie 2011.

“Semnificaţie – spaţiu contruit – mediu construit”, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară 2010 – “Procese (ale cercetării) în arhitectură și urbanism”,  Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 23 septembrie 2010.

“Individ – comunitate – mediu construit”, Rezidenţialele interdisciplinare de vară 2009. De la Spațiu la Dezvoltare Regională, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 7 septembrie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Dimensiunea identitară a spaţiului construit şi răspunsul arhitectural”, sesiune ştiinţifică Dimensiunea formativă a spaţiului construit, Departamentul Bazele Proiectării, Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, București, 4 – 5 martie 2010.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
Blocul – Funcţiunea uitată – funcţiunea socială. Aspecte sociale şi antropologice în abordarea arhitecturală a locuinţelor colective” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM),  Research  2009 -2010 – Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul prim, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 222-245.

“Dimensiunea identitară a spațiului construit și răspunsul arhitectural” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM),  Research  2010 -2011 – Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul mediu, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 87-104.

Doctoranzi