Monica Manolachi, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Identități performative în poezia contemporană caraibo-britanică

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Lidia Vianu

Rezumat
Teza se axează pe explorarea transformărilor identitare așa cum reies din volumele a nouă poeți contemporani caraibo-britanici, volume publicate în ultimele patru decenii în special în Marea Britanie. În primul rând, lucrarea urmărește sincronic și diacronic modalitățile poetice și retorice prin care încărcătura traumatică a dislocării cauzate de migrația transatlantică și cea hibridă și hybristică a afirmării în spațiul britanic multicultural contemporan se completează la nivelul textului. În al doilea rând, este analizat rolul memoriei în formarea conștiinței diasporice și în negocierea poziționării în canonul literaturii britanice și de limbă engleză, cu accent pe teme precum rasa, genul, erosul, religia, vârsta, comunitatea.

Cuvinte-cheie: hibriditate culturală, identitate, performativitate

Date de contact
E-mail: monicamanolachi(at)yahoo.com

Website: http://monicamanolachi.blogspot.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Încă din anii de studenție am fost preocupată de studiul comparativ al identităților culturale, interes concretizat în lucrarea de licență cu titlul Renaming African American femininity in The Autobiography of Miss Jane Pittman by Ernest J. Gaines, Beloved by Toni Morrison and Dessa Rose by Sherley Anne Williams (2005) și, ulterior, în disertațiile intitulate The Concept of Marginality. A Comparative Analysis in Beloved by Toni Morrison and The Gypsy Tribe by Zaharia Stancu (“MA Studii americane”, 2006) și Text în Context. The Cookbook by Simona Popescu and The Al-Waqbah Incident or the Chameleon Man’s Travels by Bogdan Suceavă (MA “Traducerea textului literar contemporan”, 2007).

EDUCATI mi-a permis continuarea demersului de cercetare privind fațetele identitare într-un context multicultural, care aduce în prim plan experiența migrației internaționale și a diasporei din Marea Britanie. Aceasta din urmă este reprezentată atât de poeții caraibo-britanici, cât și de numeroșii teoreticienii din domeniul studiilor culturale proveniți din zona Caraibelor. De notat este și faptul că dezvoltarea psihanalizei culturale, ca domeniu științific ce explorează simptomele dislocării, poate constitui o perspectivă specifică asupra literaturii postcoloniale, în particular, și asupra literaturii de migrație, în general.

Testimonial
Primul an de cercetare, 2008-2009, s-a dovedit a fi foarte util, îndeosebi deoarece am avut posibilitatea să ne împărtășim proiectele și să discutăm în mai multe rânduri tematica aleasă de fiecare. Bursa mi-a permis achiziționarea volumelor de poezie din bibliografia primară și a unei părți din cele de critică literară sau studii culturale, inexistente în bibliotecile sau pe piața de carte din România. După un an de stagiu, în al treilea an, participarea la câteva conferințe pe teme din domeniul de studiu organizate de centre universitare europene a permis contactul cu noi perspective și problematici de avut în vedere pe viitor, precum și inițierea de contacte cu specialiști.

Stagii de cercetare

Universitatea Oxford Brookes, anul universitar 2009 – 2010

În al doilea an de cercetare, accesul simultan la biblioteca Bodleiană a Universității din Oxford și la biblioteca Universității Oxford Brookes a fost de neprețuit. Colaborarea cu tutorii din cadrul universității a contribuit la reînnoirea modului de a privi teoria, la dezvoltarea simțului critic și la flexibilizarea creativității la nivel academic. De asemenea, participările la seminariile organizate de universitatea gazdă și la conferințele din alte centre universitare s-au concretizat în câteva materiale publicate, iar experiența pe viu a relațiilor interculturale și a diasporei de diverse naționalități și etnii în cadrul și în afara spațiului academic, precum și contactul cu un mod superior de organizare instituțională bazat pe economia cunoașterii au dus la consolidarea unei perspective mai realiste și mai ample asupra lumii europene și a relațiilor internaționale contemporane.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“The hubris in cultural hybridity, a source of performative identity”, colocviul internațional Abordări teoretice și critice ale textelor literare și culturale/Critical and theoretical approaches to literary and cultural texts, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 27 mai 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar  2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 22 septembrie 2010.

“Gender Performativity in Contemporary Caribbean British Poetry”, conferința internațională Literatură și cultură: Demersuri critice, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”,  București, 29 – 30 iunie 2010.

“Cultural Hybridity and Enlightenment in Contemporary Carribean British Poetry”, conferința națională Noi metode de cercetare în domeniul studiilor literare și culturale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 28 iunie 2010.

“Performative Identities in Contemporary Caribbean British Poetry”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 11 – 12 septembrie 2009.

“Performative Strategies of Remembering in Grace Nichols and David Dabydeen’s Poetry”, conferința internațională Despre uitare: Forme ale rememorării/Of Oblivion: Plays of Anamnesis/De L’oubli: Jeux de l’anamnesis, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”,  București, 15 – 16 mai 2009.

“Spaţii de construcţie identitară în poezia caraibo-britanică de după Empire Windrush”, conferința națională Noi perspective în studiile literare și cultural, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, București, 4 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“The Inner Sea of the Black Diasporic Self in David Dabydeen’s Poetry” în cadrul conferinței internaționale Shakespeare’s Shipwrecks: Theatres of Maritime Adventure, organizată de German Shakespeare Society în asociere cu European Shakespeare Research Association (ESRA), Weimer, Germania, 28 aprilie – 1 mai 2011.

“Metamorphoses of Masculinity in the Contemporary Caribbean British Poetry”, Caribbean Unbound V, conferință internațională organizată de Franklin College, Lugano, Elveția, 7 – 9 aprilie 2011.

“Faith, Doubt and Blasphemy in Contemporary Caribbean British Poetry”, Poetry and Religion, Figures of the Sacred, conferință internațională organizată de Institutul Catolic din Paris, Franța, 1 – 2 aprilie 2011.

“Rewriting Histories of Collective Loss in Contemporary Caribbean British Poetry”, The 1st Global Conference – Trauma: Theory and Practice, conferință internațională organizată de Inter-Disciplinary.Net la Praga, Cehia, 14 – 16 martie 2011.

“Strategies of Sharing Trauma in Contemporary Caribbean British Poetry”, The 3rd Global Conference – Diasporas – Exploring Critical Issues, conferință internațională organizată de Inter-Disciplinary.Net la Mansfield College, Universitatea din Oxford, Anglia, 7 – 9 iulie 2010.

“(M)other Metaphors in Contemporary Caribbean British Poetry”, Travel, Trade and Ethnic Transformations, conferință internațională organizată de MESEA la Universitatea din Pecs, Ungaria, 16 – 20 iunie 2010.

“Making Limbo Dancer Work: Caribbean Diaspora Discourses in John Agard’s Poetry”, seminar de cercetare organizat de Departamentul de Engleză, Universitatea Oxford Brookes, Anglia, 12 mai 2010.

“Identity Negotiations in Picasso, I Want my Face Back by Grace Nichols”, seminar organizat de Departamentul de Cercetare Doctorală, Universitatea Oxford Brookes, Oxford, 8 mai 2010.

“Cultural Hybridity and Caribbean Enlightenment in John Agard’s Poetry”, Caribbean Enlightenment, conferință internațională organizată de Universitatea din Glasgow, Anglia, 8 – 10 aprilie 2010.

“Cultural Hybridity in David Dabydeen’s Poetry”, seminar de cercetare organizat de Departamentul de Cercetare Doctorală, Universitatea Oxford Brookes, Anglia, 12 decembrie 2009.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“Gender Performativity in Contemporary Caribbean British Poetry”, articol publicat în volumul colectiv  al  Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, vol. 4/2010, Florentina Vișan /Mugur Zlotea (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 111-133.

“Performative Strategies of Remembering in Grace Nichols and David Dabydeen’s Poetry”, articol publicat în volumul colectiv  al  Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, vol. 3/2010, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 93-105.

În afara proiectului EDUCATI
“(M)other Metaphors in Contemporary Caribbean British Poetry” – în curs de publicare în volumul colectiv coordonat de Lidia Vianu, București, Editura Universității București, 2011.

“Performing Cultural Hybridity in Contemporary British Poetry: Grace Nichols, John Agard and Benjamin Zephaniah” in  LidiaVianu (ed.). Literary Criticism, Between Science and Creation?, Bucharest, EUB, 2010, pp. 268-284.

“Cultural Hybridity in David Dabydeen’s Poetry” în curs de publicare în volumul colectiv: Macedo, Lynne (ed.) Talking Words – New essays on the work of David Dabydeen, London,  UWI Press, 2011.

“Humor, Color and Religion in The Buddha of Suburbia by Hanif Kureishi” in Identity and Alterity: Geographies of the Mind – A Journal of Literary and Cultural Studies, vol. IX, no. 1/2007, Bucharest, EUB, pp. 60-65.

Doctoranzi