Nicoleta-Angelica Orlandea (Știucă), Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Titlul tezei de doctorat
Managementul structurilor arhivistice din Braşov

Conducător științific
Prof. univ. dr. Mircea Regneală

Rezumat
Problematica unei lucrări având ca temă structurile arhivistice ale Braşovului este de interes şi actualitate în contextul în care transformările economice, sociale şi culturale ale societăţii se reflectă şi la nivelul capacităţii ei de a stoca, organiza şi furniza informaţie, prin instituţii şi organisme specifice.

Criza, resimţită la nivel global de structurile infodocumentare tradiţionale, se reflectă în chip particular şi la nivelul Braşovului, fenomenul meritând a fi supus cercetării.

Comunitatea braşoveană este cu certitudine una privilegiată din punct de vedere infodocumentar, întrucât numele bătrânei cetăţi este legat de istoria scrisului românesc şi de cea a primelor tipărituri. De asemenea, este cert că aceasta are capacitatea de a se adapta rapid la schimbări, aspect care se reflectă mai întâi la nivelul managementului.

Lucrarea va evidenţia în ce măsură acesta cantonează în tradiţie sau tinde spre modernizare, propunând în final un model, inspirat de experienţa occidentală în domeniu. Rezultatele cercetării ar putea constitui ulterior sursa unei baze de date, privitoare la structurile infodocumentare ale Braşovului şi nu numai.

Cuvinte-cheie: arhive, Braşov, management arhivistic, structuri infodocumentare

Date de contact
E-mail: nicoletastiuca(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Am urmat Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, specializarea Română – Latină, continuându-mi, astfel, în mod riguros și temeinic pregătirea de filolog începută la liceul de profil din Braşov.

În facultate am avut profesori de valoare: Nicolae Manolescu, Paul Cornea, Dan Grigorescu, Liliana Ruxăndoiu, Ion Fisher, Lucia Wald, Eugen Cizek, Vicu Mândra ş.a. care se impuneau în fața studenţilor prin nivelul ştiinţific al lecţiilor susţinute şi prin eleganţa discursului.

Am obţinut licenţa cu nota 10 (zece), susţinând teza cu tema Avatarurile personajului în teatrul absurd al lui Eugen Ionescu (îndrumător, prof. univ. dr. Vicu Mândra). Opera lui Eugen Ionescu fiind o preocupare constantă pentru mine, am aprofundat ulterior cercetarea, redactând lucrarea pentru gradul didactic I.

Înscrierea la Școala Doctorală, oarecum târzie, după ce, ca profesoară de liceu am obţinut toate gradele didactice, a fost urmarea dorinţei de a-mi completa, în manieră interdisciplinară, pregătirea filologică. De aceea, am decis să aleg ca temă pentru teza de doctorat, Managementul structurilor arhivistice din Brașov, temă aflată la confluenţa domeniilor “Bibliologie şi Stiinţa Informării”, “Management” şi “Istorie”.

Am fost admisă la Școala Doctorală a Facultății de Litere din Bucureşti, devenind doctorand în cadrul programului EDUCATI. Acest lucru s-a dovedit curând o responsabilitate de un alt tip față de cele cu care mă obişnuisem, în sensul rigorii de a îndeplini la timp anumite obligaţii contractuale, dar şi în sensul oportunităţilor puse la îndemâna doctoranzilor. Cea mai însemnată dintre acestea ar putea fi considerată stagiul în străinătate din anul II.

Testimonial
A fi doctorand în cadrul proiectului EDUCAȚI nu este un lucru simplu şi nici nu trebuie să fie. În general, pentru a satisface aşteptări ambiţioase se cuvine să faci eforturi considerabile.

Pretenţiile proiectului pot fi îndeplinite în condiţiile în care, pe lângă pregătirea ştiinţifică serioasă, dobândită anterior şi consolidată pe parcurs, esti dispus să te mobilizezi ca, într-un timp foarte scurt, să realizezi o mulţime de lucruri foarte importante pentru tine şi pentru teza ta de doctorat: să frecventezi cursuri – în anul I, să alcătuieşti referate şi să treci prin stagiul de documentare în străinătate – în cel de-al doilea an, să participi la conferinţe, colocvii, simpozioane şi seminarii, să publici, să întocmeşti rapoarte – de-a lungul celor 3 ani ş.a. Pe lângă îndrumarea susţinută a profesorului tău, toate îţi oferă câte ceva util pentru a realiza ceea ce ţi-ai propus.

Dintre toate acestea, de cel mai mare folos mi-a fost faptul că, datorită proiectului EDUCATI, am petrecut 3 luni la Universitatea “Ca’ Foscari” din Veneţia, fapt care mi-a permis să înţeleg perspectiva cercetătorilor europeni asupra valorilor trecutului aflate în biblioteci şi arhive, dar  şi să  dobândesc informaţii preţioase în legătură cu modul în care se desfăşoară acolo managementul structurilor info-documentare de tip arhivistic.

Stagii de cercetare
În intervalul februarie – aprilie 2010, am efectuat stagiul de cercetare în străinătate la Universitatea Ca’ Foscari, Veneţia, Italia.

Conferințe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

“Istoricul conceptului de fond arhivistic, din perspectiva legislativă românească”, colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 10 – 11 iunie 2011.

“Căi de concretizare a principiilor de management strategic la nivelul organizaţiilor publice de tip arhivă” , colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 10 – 11 iunie 2011.

“Arhive și biblioteci – o veche polemică terminologică în actualitate”. Colocviul doctoranzilor din anul al III-lea, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 5 – 6 martie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 23 septembrie 2010.

“Managementul structurilor arhivistice din Braşov”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 4 iulie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
Colocviul internațional Perspective contemporane asupra lumii medievale, Piteşti, 4 – 6 decembrie 2009 (asistenţă).

Simpozionul internațional Diaspora culturală românească–paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 5 – 7 noiembrie 2009 (asistenţă).

Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării BIBLIO 2009, cu tema: Bibliotecile într-o lume în schimbare, Universitatea “Transilvania”, Braşov, 4 – 5 iunie 2009 (asistenţă).

Sesiunea de comunicări pe probleme de biblioteconomie PROBIB 2009, Universitatea din Pitești, Pitești, 9 – 10 aprilie 2009 (asistenţă).

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“An Overview on the Actual Romanian Archivistic Structures”  articol în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 333-342.

“Arhive și biblioteci  – o veche polemică terminologică, în actualitate” articol în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 329-338.

În afara proiectului EDUCATI
“O bibliotecǎ şcolarǎ din zilele noastre – biblioteca Liceului «Nicolae Titulescu» din Braşov”, Bibliotecarul Argeşean, Piteşti, nr. 85-88/ septembrie – decembrie 2009, pp. 1-2.

“Rădăcinile româneşti ale dramaturgiei lui Eugen Ionescu”, Lucrările simpozionului internaţional Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice, Institutul “A. Philippide”, Asociaţia culturalǎ “A. Philippide” şi Filiala Iaşi a Academiei Române, 2009.

“The Romanian Archives, A History of the Beginnings”, Lucrările colocviului internaţional Perspective contemporane asupra lumii medievale, Centrul de Studii Medievale şi Premoderne şi Centrul de Limbi Strǎine LOGOS, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, Piteşti, Ed. TIPARG, nr.1/2009, pp. 408-413.

“Archives, Libraries, Museums: Conceptual Clarifications”, Lucrările conferinţei internaţionale de Biblioteconomie şi Stiinţa Informării Biblio 2010. Inovare în bibliotecă, Universitatea “Transilvania”, Braşov, Ed. Universităţii “Transilvania”, 2010, pp. 373-376.

“Managementul strategic în arhivele româneşti”, Informare şi documentare, publicaţie a Bibliotecii Naţionale a României (în curs de publicare).

Altele
În perioada stagiului de cercetare din perioada februarie – aprilie 2010  am asistat  la:

Conferinţa Cultura senza barriere, Univ. Padova, Italia, Palazzo del Bo, Aula Magna, februarie 2010.

Ședințele Cercului Filologilor Padovani, Facultatea de Litere, Padova, februarie – aprilie 2010.

Conferinţa internaţională The University in the Reinaissance, Universitatea Padova, Italia, Departamentul de anglo-germanistică, Palazzo del Bo, aprilie 2010.

Doctoranzi