Nicoleta Silvia Ioana, Doctorand

18 April 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Titlul tezei de doctorat: Claudiu ISOPESCU. Monografie

Conducător științific
Prof. univ. dr. Mihail Cozma Dinu

Rezumat

Promovarea imaginii profesorului Claudiu Isopescu – “neobositul şi priceputul bucovinean dl. Isopescu, căruia eu îi datorez multe, dar şi mai multe ţara” (N. Iorga), cunoscut în Italia, dar aproape necunoscut la noi, este exact ceea ce își propune proiectul meu de cercetare. Am ales forma de monografie deoarece am considerat că doar o imagine de ansamblu poate reda complexitatea unei personalităţi. Astfel, am optat pentru a o structura după cum urmează: Schiţă biografică, Activitatea didactică şi Direcţii de cercetare.

Despre viaţa sa nu sunt foarte multe informaţii, dar există câteva studii aproape exhaustive, în special despre acea parte a vieţii sale româneşti. Despre perioada de 30 de ani petrecută în Italia s-au făcut menţiuni în diferite studii, dar cele mai multe informaţii au fost preluate din dosarul personal al profesorului, dosar păstrat în Arhivele Universităţii “La Sapienza” din Roma.

Referitor la activitatea sa didactică s-a scris mult şi argumentat, motiv pentru care am tratat această etapă într-un capitol separat, fără  a insista foarte mult.

Despre direcţiile sale de cercetare, însă, nu s-a scris niciodată în sensul aprofundării acestora până la textul de origine. Important este faptul că în Bibliotecile din România se regăsesc extrem de puţine studii ale sale, aşadar toată documentaţia aferentă a fost consultată în bibliotecile şi arhivele din Italia, în limba originală în care acestea au fost scrise, respectiv limba italiană.

Cuvinte–cheie: Claudiu Isopescu, activitate didactică, monografie, direcții de cercetare

Date de contact

E-mail: nicoletta.silvia.ioana(at)gmail.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual

În anul 1999, am absolvit secția Franceză – Italiană din cadrul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea “Spiru Haret”. Anul 2004 a marcat finalizarea cursurilor postuniversitare ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA.  De asemenea, timp de 10 ani am predat în învăţământul liceal.

În toată această perioadă de dinainte de EDUCATI, am fost  autor de standarde, curricula pentru limbă şi comunicare profesională în limbă străină – limba italiană, coautor al unui manual de limbă italiană – nivel I – SAM, profesor evaluator manuale, profesor de limbă italiană colaborator al Facultăţii de Comunicare Socială şi Relaţii Publice, Departamentul ID, consilier OIPOSDRU- MECTS, coordonator regional OIPOSDRU București Ilfov, inspector de specialitate CNDIPT – OIPOSDRU, MECTS.

EDUCATI este proiectul care m-a ajutat în maturizarea parcursului de formare; în cei trei ani am avut oportunitatea de a găsi resurse interioare pentru îmbogăţirea culturii personale, a traseului spre desăvârşire, totul sub atenta şi îngăduitoarea coordonare a domnului prof. univ. dr. Mihail Cozma Dinu.

Testimonial

Evoluţia în Şcoala Doctorală a fost treptată. În primul an s-a manifestat prin participarea la diferite cursuri ţinute de personalităţi marcante ale Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, dar şi a profesorilor străini invitaţi. Am conturat subiectul lucrării de doctorat și am identificat surse bibliografice necunoscute.

Anul al doilea a însemnat efectuarea stagiului de pregătire la Universitatea “La Sapienza” din Roma, sub deosebita îndrumare a doamnei prof. univ. dr. Luiza Valmarin şi a lectorului român invitat, domnul prof. univ. dr. Nicoleta Neşu. A fost o experienţă deosebită şi complexă care mi-a oferit ocazia de a participa la cursuri într-o universitate din străinătate, de a utiliza bibliotecile italiene, de a înţelege mai bine interesul studenţilor străini pentru limba română, de a avea acces la arhivele universităţii unde am “descoperit” dosarul personal al profesorului Claudiu Isopescu, fondatorul catedrei de limbă română din cadrul respectabilei universităţi. Anul al doilea a fost deopotrivă marcat şi marcant prin susţinerea referatelor și prin întâlnirea cu comisiile aferente, în vreme ce anul al treilea este cel în care teza a prins contur şi urmează a fi finalizată.

Stagii de cercetare (în proiect)

În perioada februarie – mai 2010, am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea “La Sapienza” din Roma, sub tutela dnei prof. univ. dr. Luisa Valmarin.

Conferințe, colocvii, expoziții, etc.

În cadrul proiectului EDUCATI

“Claudiu Isopescu – Schiţă biografică”, colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 10 – 11 iunie 2011.

“Claudiu Isopescu – direcții de cercetare. «La poesia popolare romena»”,  Colocviul naţional al doctoranzilor din anul al III-lea, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 5 – 6 martie 2011.

Prezentarea raportului de stagiu din străinătate – dezbatere deschisă, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Studii Literare), 23 septembrie 2010.

“Claudiu Isopescu şi publicistica de exil”, colocviul internațional Literatura din exilul de după Al Doilea Război Mondial, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Studii Literare), 11 iunie 2010.

“Claudiu Isopescu (1894-1956). Monografie”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 4 iulie 2009.

În afara proiectului EDUCATI

Conferinţa internațională La Lingua Come Dimorra./Limba ca Locuință, organizată de Departamentul de Studii Europene şi Interculturale, Facultatea de Şiinţe Umaniste, Catedra de limbă şi literatură română,  Universitatea “La Sapienza”, Roma, 25 – 26 martie 2010.

“2008 – Anno Europeo del Dialogo Interculturale”, seminarul de comunicări ştiinţifice Strategii şi tehnici Inovative în domeniul lingvistic al comunicării, organizat de CCD Bucureşti, 22 noiembrie 2008.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI

“Claudiu Isopescu şi publicistica de exil” articol publicat în  volumul colectiv al Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 121-134.

“La poesia popolare romena” articol publicat în  volumul colectiv al Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 127-136.

“Claudiu Isopescu și publicistica de exil” articol publicat  în revista Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), Romanian Cultural and Literary Studies, nr. 2/2011, Mircea Anghelescu (coord.),  Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 31-42.

În afara proiectului EDUCATI

“Viaggiatori romeni per l’Italia di Claudiu Isopescu. I.C. Drăgușanu”, Atelier Didactic, anul XI, nr.2/2010), p.12-16.

“Mircea Eliade, model real în actualitate” publicată în broşura seminarului internaţional, sesiunea: Mircea Eliade Personalitate renascentistă în secolul XX, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Centrul Internaţional Liceul “Mircea Eliade” al Fundaţiei “Paul Polidor”- Club UNESCO, Academia de Interferenţe Internaţionale  “Paul Polidor” Bucureşti şi CMBRAE, 25 martie 2010.

“Limba română şi Italia”, articol publicat în revista Atelier Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, februarie 2010.

“Repere tematice și direcții de cercetare în lucrările lui Claudiu Isopescu: raporturile lingvistice românești cu latinitatea europeană”, Buletinul Ştiinţific – Seria: Limbi Străine şi Comunicare, nr. 1/ianuarie 2010.

Doctoranzi