Oana Diaconescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
“Scenografia” spaţiului muzeal (teză în cotutelă)

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. arh. Ştefan Scafa-Udrişte

Co-îndrumător ştiinţific
Prof. univ. dr. arh. Brunetto de Battè, Università degli Studi di Genova

Rezumat
Căutarea unui lexic comun diverselor areale de interes în definirea şi organizarea instituţiilor culturale actuale, implică reprezentarea unei matrici sistem, indispensabilă atât în gestionarea resurselor, cât şi pentru elaborarea unei metodologii administrative. Astfel, cercetarea a căpătat o dimensiune pluridisciplinară, încadrându-se în aria vastă a domeniilor economice şi umaniste precum: arheologia, istoria, literatura şi antropologia, adaptând o serie de concepte noilor edificii muzeale.

Pentru definirea unei metodologii, s-a recurs la câteva studii de caz constând în proiectarea unor spaţii expozitive în proximitatea unor zone arheologice importante precum: forurile Imperiale Romane, Villa Jovis din insula Capri, anticul oraş Pompei, vestigiile feniciene din insula Mozia, Villa Hadriana, Acropola Atenei.

Subiectul general al studiului vizează cu precădere lumea antică, considerând reprezentativ demersul intervenţionist în locuri a căror identitate fie a dispărut, fie nu mai este recognoscibilă. Se va propune utilizarea noţiunii de “bun de patrimoniu” ca sistem teritorial complex, pe care urmează să se fondeze proiectarea unui model de organizare şi gestiune, apt să imprime muzeelor o articulare, în conformitate cu rolul esenţial al acestora, de a menţine valorile culturale.

Cuvinte–cheie: monumentul, muzeul, muzealizarea unei zone arheologice, stratigrafia, allestimento.

Date de contact
E-mail: onk_di(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Interesul asupra siturilor arheologice şi a muzeografiei în general, a survenit în urma primului contact cu Şcoala de Restaurare Italiană, prin stagiul Socrates Erasmus la Università degli Studi di Genova. Colaborarea cu domnul prof. univ. dr. Brunetto de Battè, devenit odată cu admiterea la studiile doctorale co-îndrumător al tezei, a condus către analiza tehnicilor contemporane de muzealizare şi a noilor tehnologii de realizare a instalaţiilor scenografice.

Legătura cu proiectarea în situri arheologice s-a edificat de-a lungul celor trei săptămâni de workshop din cadrul concursului internaţional Premio Piranesi, Grand Prix de Rome, unde obţinând premiul I, am avut posibilitatea participării la Masterul Itinerant al Accademiei Adrianea di Architettura e Archeologia din Roma. Chiar proiectul de diplomă, coordonat de prof. univ. dr. arh. Ştefan Scafa-Udrişte a reprezentat o continuare a intervenţiei de la Villa Hadriana, din Tivoli, Italia. Masterul cu specializare în formarea profesională din domeniul gestionării strategice a zonelor arheologice, a conturat intenţiile de cercetare din perioada doctorală, evidenţiind multitudinea de problematici ale sectorului patrimonial.

Prin programul EDUCATI, cercetarea a putut stabili limbajul comun asociat arhitecturii cu alte discipline conexe, orientând temele asociate patrimoniului românesc construit către experienţele unor cercetători din Italia şi Statele Unite ale Americii.

Testimonial
Domeniul vast al cercetării a evidenţiat necesitatea determinării unei serii de parametri metodologici, care să contextualizeze intevenţiile de arhitectură din ultimii 20 de ani. Alături de îndrumătorul de teză şi prin colaborarea cu alţi specialişti din cadrul universităţii, s-a urmărit identificarea unui model de inserţie aplicabil atât în zonele arheologice din cadrul oraşelor, cât şi în siturile private de memoria colectivă.

În timpul stagiului în străinătate, la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, prin contactul cu proiectele deja realizate ale profesorilor Luciano de Licio, Giancarlo Rosa şi Andrea Grimaldi, lucrarea a căpătat o nouă direcţie, îndreptându-se spre analiza practicii de arhitectură. Temele de cercetare propuse în cadrul Universităţii  de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti, alături de alţi colegi doctoranzi, vor fundamenta principiile dobândite.

Stagii de cercetare
1 ianuarie 2009 – 31 iulie 2012 – Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura, teză de doctorat în cotutelă. Îndrumător: prof. univ. dr. arh. Brunetto de Battè.

1 octombrie 2009 – 31 mai 2010 – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Dipartimento CAVEA (Caratteri dell’Architettura, Valutazione e Ambiente). Coordonator de stagiu: prof. univ. dr. arh. Luciano de Licio.

25 ianuarie 2009 – 21 martie 2010 – Master Itinerante in Archeologia, Museografia e Architettura, Accademia Adrianea şi Penn State University, Roma, Italia. Coordonator de stagiu: prof. univ. dr. arh. Pier Federico Caliari.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Gestiunea muzeului arheologic”, laboratorul național de cercetare Pe spirala procesului de cercetare, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”,Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”,  București, 7 septembrie 2011.

“Muzealizarea arheologiei din spaţiul urban”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la orașul… din România, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”,Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”,  București, 3 iunie 2011.

“Urmă şi interval în spaţiul expoziţional”, Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară 2010“Procese (ale cercetării) în arhitectură și urbanism”, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”,Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”,  București, 23 septembrie 2010.

“Scenografia spaţiului muzeal”, Rezidenţialele interdisciplinare de vară 2009. De la Spațiu la Dezvoltare Regională, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Şcoala Doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 7 septembrie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Spaţiile arheologiei”, simpozion Arheologia în oraş. Spiritul locului, Asociaţia ARA (Architectură, Restaurare, Arheologie) în parteneriat cu Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan“ al Academiei Române, București, 14 – 16 aprilie 2011.

“Muzealizarea bisericii fortificate – Dealu Frumos”, colocviu master Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia di Roma, Pantheon Institute, Roma,  20 – 21 martie 2010.

“Il Nuovo Museo dell’Acropoli”, colocviu master Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia di Roma şi Politecnico di Atene, Atena, Grecia, 31 octombrie – 6 noiembrie 2009.

“Villa Hadriana «Il primo museo di architettura nel mondo»”, Colocviu Premio Piranesi, Grand Prix de Rome, 1 septembrie 2009.

“Muzealizarea Insulei Mozia”, Workshop Internaţional de proiectare, Mozia, Italia, iunie 2009.

“Metode de scanare laser”, Workshop Internaţional de proiectare, Florenţa, Italia, aprilie 2009.

“Muzealizarea antiquarium-ului Villei Jovis”, Workshop internaţional de proiectare, Isola di Capri, Italia, martie 2009.

“Reutilizare a clădirilor lui Domiţian din Forul Roman”, Workshop internaţional de proiectare, Roma, Italia, ianuarie 2009.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“Urmă şi interval în spaţiul expoziţional” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul prim, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 84-103.

“Pompei, Muzeul natural al accidentelor” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2010-2011. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul mediu, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 50-65.

În afara proiectului EDUCATI
“Villa Adriana come eterotopia”, Accademia Adrianea, Roma, Italia, 20 februarie 2011.

Altele

Referate
“Muzealizarea siturilor arheologice”, referat de doctorat susținut în cadrul Universității de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, 10 februarie 2011.

“Pompei, Muzeul natural al accidentelor”, referat de doctorat susținut în cadrul Universității de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, 27 septembrie 2010.

Seminarii
“Arheologia Industrială”, Seminar de arhitectură, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, 15 – 17 noiembrie 2008.

Proiecte de cercetare
“Revitalizarea Teatrului Roman din Sagunto”, proiect condus de prof. univ. dr. arh. Pier Fedrico Caliari, Sagunto, Spania și desfășurat în perioada  8 – 14 mai 2011.

“Urme”, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, începând din ianuarie 2010.

“Muzealizarea Antiquariumului Canope”, Villa Hadriana, Tivoli, condus de Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia şi Sopraintendenza di Tivoli, ianuarie – februarie 2010.

Doctoranzi