Oana Georgia Andrei (Preda), Doctorand

14 March 2011  |   Doctoranzi, Lingvistică, SD Litere

Titlul tezei de doctorat
Repere ale identităţii în epoca contemporană

Coordonator ştiinţific
Prof. univ. dr. Mihaela Cristina Constantinescu

Rezumat
Teza are ca obiectiv central cercetarea principalelor elemente care contribuie la construirea identităţii individuale a tinerilor în epoca contemporană. Analiza mecanismelor de construire a identităţii în societatea contemporană reprezintă un aspect important în procesul de înţelegere şi conştientizare a identităţii individuale a tinerilor. Astfel, voi avea în vedere aspecte precum: identitate de rol, identitate personală, influenţa mass-media asupra construcţiei identitare, etc.. Tema abordată fiind complexă, cercetarea pe care o propun este una interdisciplinară, situată la graniţa dintre mai multe domenii de studiu: studii culturale, psihologie, sociologie, mass-media.

Cuvinte-cheie: identitate, identitate individuală, epoca contemporană, studii culturale

Date de contact
E-mail: oanageorgiapreda(at)gmail.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Sunt absolventă a Facultății de Litere, departamentul Studii culturale europene, promoția 1999-2003, iar între 2003-2005 am urmat programul de masterat “Studii europene şi drept comunitar”. În perioada 2005-2007, am lucrat ca referent de specialitate în cadrul Comitetului Naţional Român UNESCO pentru Dezvoltare Culturală, unde m-am ocupat de dezvoltarea şi implementarea de proiecte culturale şi pentru tineret. Începând cu anul 2003, am devenit cadru didactic universitar, mai întâi la Universitatea din Piteşti, iar mai târziu la Universitatea din Bucureşti.

Lucrul cu tinerii, interacţiunile dintre aceştia şi modul în care tinerii se percep şi se definesc pe sine reprezintă un punct de interes pentru mine încă din perioada studiilor de licenţă, ceea ce a condus la înscrierea mea la studiile de doctorat în 2008 pentru o cercetare mai detaliată a acestor aspecte.

Testimonial
Din septembrie 2008 sunt doctorand al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere, domeniul Lingvistică, având ca temă de cercetare Repere ale identităţii în epoca contemporană.

În anul I, în calitate de doctorand am participat la cursurile de pregătire ale Școlii Doctorale. Cel de-al doilea an de doctorat a adus cu sine posibilitatea de a urma un stagiu de cercetare în cadrul Universităţii din Amsterdam, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de Comunicare, Teoria argumentării şi Retorică (University of Amsterdam, Faculty of Humanities, Department of Speech Communication, Argumentation Theory and Rhetoric). Tot pe parcursul acestui an, am susţinut trei referate de cercetare cu titlurile: “Perspective asupra identităţii. Identitatea personală şi identitatea socială”; “Repere ale cercetării identităţii. Teoria identităţii”; “Înfăţişarea şi identitatea”.

În anul III, am continuat cercetarea elementelor care contribuie la construirea identităţii personale a tinerilor, îndreptându-mi atenţia asupra modului în care mass-media influenţează construcţia identitară.

Stagiu de cercetare (în cadrul proiectului)
01. 02 – 30. 04. 2010 – stagiu de cercetare, Universitatea din Amsterdam, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de Comunicare, Teoria argumentării şi Retorică (University of Amsterdam, Faculty of Humanities, Department of Speech Communication, Argumentation Theory and Rhetoric); cercetător invitat (guest researcher). Stagiul a fost realizat sub îndrumarea prof. univ. dr. Frans van Eemeren.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

Participare la Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 5 iulie 2011.

“Rolul modelelor în conturarea identității tinerilor”, colocviul internațional Nouvelles approches en linguistique/Current trends in linguistics, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 20 mai 2011.

“Relația dintre identitatea personală și consum. Studiu de caz: studenții români”, seminarul național Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 9 aprilie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 16 iulie 2010.

“Cultul estetic al sinelui?”, seminarul naţional Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 15 – 16 iulie 2010.

“Aplicații ale teoriei identității: Cine sunt eu?”, simpozionul internaţional Current Trends in Linguistics, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 17 – 19 iunie 2010.

“Repere ale identității în epoca contemporană”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 4 iulie 2009.

“Construirea identității prin activități de consum. Trecere în revistă a alternativelor”, seminarul național Direcții actuale în cercetarea lingvistică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 29 – 30 mai 2009.

“Repere ale identității în epoca contemporană”, seminarul internațional Modele de analiză: semantică/sintaxă/pragmatică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, secția Lingvistică, 14 – 16 mai 2009.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Cultul estetic al sinelui” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 255-268.

“Relația dintre identitatea personală și consum. Studiu de caz: studenții români” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 231-242.

“Aplicaţii ale teoriei identităţii: Cine sunt eu” articol publicat în revista  Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, secția Lingvistică, Studies in Linguistics and Communication 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 89-100.

“Rolul modelelor în conturarea identității tinerilor” articol publicat în revista  Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, secția Lingvistică, Studies in Linguistics and Communication 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp 87-98.

Doctoranzi