Raluca Bibiri, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Stereotipii și particularități de gen în reprezentarea de sine. Feminitatea

Conducător științific
Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu

Rezumat
Persistența anumitor elemente ce definesc feminitatea, prin intermediul tradiției, a proximității fizice, a mimesis-ului cultural, constituie o provocare pentru cei seduși de tentaţia de a întrerupe acest circuit prin simpla analiză şi interogare critică a resorturilor care o susțin. Această dimensiune repetitivă care a generat anxietate la începutul secolului trecut continuă să ne stârnească interesul nu doar la nivelul unei singure metode, ci prin filtre interdisciplinare: etic, estetic sau epistemic. Inevitabilul și, la polul opus, incidentalul sunt corespondențele contemporane ale esenței și constructului cultural, într-o relație pe parcursul căreia se creează puncte de tensiune ce mențin dinamica necesară unei dialectici specifice cercetării. Perenul și episodicul se întâlnesc la mijlocul singurului drum pe care-l putem ajunge cu privirea, drumul înapoi. Cum ne explicăm, așadar, această imagine care traversează istoria de la voluptoasele trupuri scrijelite în os ale culturilor primitive, la seraficele făpturi păstrate pe pânzele lui Dante Gabriel Rossetti, de la sadismul reactiv și iconoclast al videoproducțiilor semnate Valie Export și până la personajul pe care îl zărim în oglindă, după cum ne propune Lacan?

Cuvinte-cheie: studii de gen, studii culturale, artă/femeie, feminism, feminitate, womanhood, imagine de sine, self-image

Date de contact
E-mail: raluca.bibiri(at)gmail.com

Curriculum Vitae

Testimonial
Tema stabilită inițial ar fi aparținut spațiului clasic al studiilor culturale de gen, mergând pe urmele configurațiilor vizibilului descrise de privirea prin excelență masculină. Este, de fapt, privirea care se afirmă prin dorință (ipoteze de sorginte analitică – Laura Mulvey, Lacan), ajungând în cele din urmă la însușirea acestei perspective în autoreprezentarea feminității. Studiile recente de gen sugerează, însă, o distincție implicită între feminin/feminitate (womanhood/femininity). Feminitatea, încapsulată în modele culturale, face obiectul unui studiu separat de cel ce vizează autoreprezentarea femininului – în mod ideal spontan și izolat de balastul semantic al societăților tradiționale. Cercetarea devine, astfel, un experiment de distilare a spațiului concret-vizual, prin care cele două elemente sunt separate succesiv în seria de eprubete puse la dispoziție de instrumentarul studiilor culturale.

Parcurs doctoral individual
Dominanta traseului meu academic poate fi comparată cu timpul pe care îl petreci în fața unei imagini. Primul impuls este acela de a copia modelele proprii vârstei (de unde și atracția față de practica jurnalistică), intervine apoi răbdarea de a privi ceva mai mult timp, pentru ca la final să descoperi imposibilitatea de a imita și, implicit, specificul creat de diferență. Cu timpul, teoria a devenit o practică, fără de care practica nu-și mai are sensul. La debutul cercetării doctorale, aveam probabil o întrebare și un număr restrâns de posibile răspunsuri. Între timp, am acumulat multe întrebări și m-am acomodat mai bine cu lipsa răspunsurilor, în măsura în care interesul s-a mutat dinspre forme general-abstracte, simple ale paradigmaticului înspre zona palpabilă a multiplicităților sintagmatice. Cei care au parcurs cercetări doctorale cunosc acest stadiu ca fiind cel ce stabilește cadrul prielnic cunoașterii.

Stagii de cercetare
2009-2010, Centrul CATH (Centre for Cultural Analysis, Theory & History), Universitatea din Leeds (Marea Britanie); cercetare doctorală sub îndrumarea prof. univ. dr. Griselda Pollock, în cadrul proiectului EDUCATI.

august – decembrie 2010, Cercetare în arhivele TVR (Jilava) pe materiale realizate în anii ’60-’80.

octombrie 2010 – ianuarie 2011, realizarea serialului documentar “Al doilea sex în România”.

Conferințe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Stereotipii şi particularităţi de gen în reprezentarea de sine”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 20 septembrie 2010.

“Stereotipii și particularități de gen în reprezentarea de sine. Feminitatea”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2009, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 3 – 4 iulie 2009.

În afara proiectului EDUCATI

“Conflicted Self: (Re)fashioning the Woman in Communist Romania”, conferința internațională Debating Women: Past and Present Colloquium, Universidade da Madeira, Funchal, Portugalia, 1 – 4 iunie 2011.

“Becoming a Woman in Communist Romania”, conferința internațională Gender and Difference, Cardiff University și Universität zu Köln, Gregynog Hall, Newtown (Powys), 20 – 23 mai 2010.

Publicații
“Extracting the Woman from the Mass Through her Poiesis: an Eastern European Equation” articol publicat în revista Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB), Images, Imagini, Images. Journal of Visual and Cultural Studies, nr. 1/2011, Laura Mesina (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 163-187.

“The Visually Voiced-Out Feminine Abject: an Exposition of Irina Ionesco’s Photographic Artistry” articol publicat în revista Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB), Images, Imagini, Images. Journal of Visual and Cultural Studies, nr. 1/2011, Laura Mesina (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 189-212.

Articole pe site
http://www.cesi.ro/ro/info/testimoniale.htm

Doctoranzi