Raluca Sinu, Doctorand

Titlul tezei: Umorul în subtitrarea filmelor. Studiu de caz: comediile de situaţie

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu

Rezumat

Lucrarea are ca principale obiective:

(1) prezentarea teoriilor umorului şi a modelelor de analiză observate în descrierea umorului, dar şi în explicarea soluţiilor de traducere;

(2) descrierea unor fragmente transcrise din seriale de comedie (sitcoms) americane cu subtitrare în limba română din perspectiva procedeelor şi a formelor umorului care sunt folosite, dar şi din perspectiva strategiilor adoptate de traducătorii români;

(3) evidenţierea aspectelor interlingvistice şi interculturale asociate categoriei umorului care pot crea probleme în traducere şi descrierea modului în care traducătorii români rezolvă aceste probleme în domeniul audiovizual.

Cuvinte-cheie: umor, strategii de traducere, domeniul audiovizual

Date de contact
E-mail: raluca.sinu(at)gmail.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
În ceea ce priveşte parcursul meu de cercetare, înainte de EDUCATI, sunt de menţionat trei repere şi, poate, cele mai importante.

În intervalul 2001-2005, am fost studentă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, secţia Limbi Moderne Aplicate, specializarea Engleză – Franceză, iar tema proiectului de licenţă intitulat Translating Wordplay in Subtitling şi susţinut în anul 2005 a vizat domeniul traducerilor.

Între anii 2005 şi 2007, am fost studentă în programul de masterat ”Studii lingvistice pentru comunicarea interculturală” din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov. Disertaţia, On-line Dictionaries in Romania: Problems and Solutions, susţinută în anul 2007 a vizat domeniul lexicografiei. De asemenea, în perioada 2007–2009, am fost membră a echipei proiectului de cercetare: Competitivitate şi eficienţă în comunicarea interculutrală specializată prin optimizarea resurselor on-line (cod 929), finanţat de CNCSIS şi coordonat de conf. univ. dr. Marinela Burada, prodecan al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Începând cu anul 2008, sunt studentă în programul doctoral derulat de Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti. Cercetarea desfăşurată în cadrul Şcolii Doctorale a fost gândită împreună cu profesorul coordonator ca o dezvoltare a temei abordate în cadrul lucrării de licenţă, titlul tezei de doctorat fiind Umorul în subtitrarea filmelor. Studiu de caz: comediile de situaţie. Din punctul de vedere al cercetării, primul an din programul doctoral a fost dedicat stabilirii bazelor teoretice şi creării unui corpus pentru analiză, iar cel de-al doilea, sintetizării materialului bibliografic şi abordării unor aspecte importante în economia viitoarei teze.

Testimonial
Lucrând în mediul universitar, am ascultat de-a lungul timpului numeroase descrieri, opinii, impresii despre experienţa doctorală. Cele mai multe fac referire la volumul (foarte mare) de muncă, care se adaugă, de obicei, activităţii pedagogice sau activităţii de cercetare deja existente, dar şi la starea de “încordare” intelectuală permanentă. Astfel de opinii se conturează, însă, după ce experienţele acumulate în cadrul doctoratului au timp să se sedimenteze şi intervine o oarecare detaşare. Cu toate acestea, aş putea spune deja că experienţa doctorală este unică pentru mine atât prin prisma efortului şi a formulei de tutorat extinse pe perioada mai multor ani, cât mai ales prin prisma deschiderii pe care o oferă în planul cercetării. Doctorandului i se facilitează, astfel, schimbul de idei cu alţi cercetători, inclusiv cu cercetători din alte centre universitare din ţară sau din străinătate.

Stagii de cercetare (în proiect, în afara lui)

În perioada februarie – mai 2010, am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea din Amsterdam, Departamentul de Comunicare, Teoria Argumentării şi Retorică, sub coordonarea prof. dr. F.H. van Eemeren.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCAŢI

Participare la Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), București, 5 iulie 2011.

“Subtitling humour: models of analysis”, colocviul internațional Nouvelles approches en linguistique, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), București, 20 mai 2011.

“Joc de cuvinte sau aluzie”, seminarul național Modernitate și interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), București, 9 aprilie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), București, 16 iulie 2010.

“Tipuri de aluzii comice”, seminarul naţional Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, organizat de Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, 15 – 16 iulie 2010.

“The Subtitling of Humour: Compiling the Corpus”, Current Trends in Linguistics,  Universitatea din București, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere (secția Lingvistică), București, 17 – 19 iunie 2010.

“Umorul în subtitrarea filmelor. Studiu de caz: comediile de situaţie”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, București, 4 iulie 2009.

“Rolul elementelor culturale extralingvistice în construirea umorului în sitcom-uri și redarea lor în subtitrare”, seminar național Direcții actuale în cercetarea lingvistică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), București, 29 – 30 mai 2009.

“Subtitrarea în contextul traducerii audiovizuale”, seminarul internațional Modele de analiză: semantică/sintaxă/pragmatică, Universitatea din București, Facultatea de Litere, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția Lingvistică), București, 14 – 16 mai 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Aluziile comice în traducerea sitcomurilor”, colocviul naţional Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Limba Română, Bucureşti, 3 − 4 decembrie 2010.

“Subtitling Referential Humour in Sitcoms” colocviul internaţional Vocile traducătorului – in memoriam Tudor Ionescu, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, Cluj-Napoca, 14 − 15 octombrie 2010.

“Research Decisions in Humour Subtitling” conferinţa internaţională Conference on American and British Studies. Global Homogeneity, Local Identity, Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Litere, Braşov, 16 − 17 aprilie 2010.

“Jocurile de cuvinte în subtitrare: probleme de traducere”, colocviul naţional Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Limba Română, Bucureşti, 4 − 5 decembrie 2009.

“The Transfer of Extralinguistic Culture-Bound References in the Subtitling of Sitcoms”, conferinţa internaţională Conference on American and British Studies. Discourses of the Self, Discourses of the Community, Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Litere, Braşov, 3 − 4 aprilie 2009.

“The Corpus in lexicography – Using a tailor-made corpus to create an on-line dictionary”, conferinţa internaţională Conference on American and British Studies. Interface Between Theoretical and Applied Research, Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Litere, Braşov, 4 − 5 aprilie 2008.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Subtitling Humour: Models of Analysis”, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Studies in Linguistics and Communication 2011, Pitești, Editura Paralela 45,  2011, pp. 41-51.

“The Subtitling of Humour: Compiling the Corpus”, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (ed.), Studies in Linguistics and Communication 2010, Pitești, Editura Paralela 45,  2011, pp. 33-42.

“Joc de cuvinte sau aluzie?”, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu şi Mircea Anghelescu (coord(s)) volumul comun al Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Litere, Cercetări și studii 2011, Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 275-285.

“Tipuri de aluzii culturale comice în comediile de situaţie”, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu şi Mircea Anghelescu (coord(s)) volumul comun al Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Litere, Cercetări și studii 2010, Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 289-299.

În afara proiectului EDUCATI
“Research Decisions in Humour Subtitling”, Conference on American and British Studies, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2010, pp. 325 – 334.

“Jocurile de cuvinte în subtitrare: probleme de traducere”, Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze (II). Pragmatică şi stilistică, București, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, pp. 323 – 332.

“The Transfer of Extralinguistic Culture-Bound References in the Subtitling of Sitcoms”, Conference on American and British Studies, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2009, pp. 317 – 328.

“The Corpus in lexicography – Using a tailor-made corpus to create an on-line dictionary”, Conference on American and British Studies, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2008, pp. 235 – 240.

“On-Line Dictionaries in Romania: Purpose and Authorship”, Ovidiu Moceanu (coord.) Pagini Alese. Studii şi cercetări ale studenţilor filologi braşoveni, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2008, pp. 232 – 240.


Doctoranzi