Resurse

Echipei de management şi echipei de implementare le-au fost puse la dispoziție de către Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), Universitatea din Bucureşti (UB), în sediul din str. Mihail Moxa, nr, 5, sector 1, Bucureşti, al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), Bucureşti, mai multe facilităţi: pentru lucru, o sală dotată cu cinci posturi, reţea de calculatoare, o staţie grafică, două multifuncţionale, scanner A3 şi A4, telefon și internet wireless, iar pentru şedinţele în plen, două săli adecvate, utilate cu aparatură de proiecţie şi de sonorizare.

În ceea ce îi privește pe doctoranzii celor patru Şcoli Doctorale implicate în proiect, aceștia beneficiază de săli de clasă pentru seminarii şi cursuri, pentru modulele de instruire, pentru tutoriale şi întrunirile periodice. Sălile sunt utilate cu aparatură de proiecţie sau cu unităţi mobile pentru proiecţie (laptop, videoproiector, boxe etc.)

Şcoala Doctorală a Facultății de Litere (SD-LITERE, UB), ce reunește 30 de doctoranzi bursieri ai proiectului EDUCATI, este dotată cu trei laboratoare specializate, complet utilate, astfel încît fiecare cursant are postul propriu de lucru, conectat la multifuncţionale şi la reţea.

Şcoala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD-SITT, UB şi UAUIM), din cadrul căreia fac parte 19 doctoranzi bursieri ai proiectului EDUCATI,  le oferă acestora: la sediul CESI, pentru umanişti, un laborator multimedia adecvat, cu programe de procesare a imaginii utile învăţării asistate, un post mobil complet de fotografie şi filmare profesionistă şi două laboratoare mobile pentru cursuri şi cercetare; arhitecţilor şi urbaniştilor, UAUIM le pune la dispoziţie un  laborator de proiectare 3D, de înaltă performanţă, programe multimedia adecvate şi o serie de multifuncţionale specifice domeniului.

Şcoala Doctorală „Studii Literare și Culturale” (SD-SLC-FLLS, UB), cu 15 doctoranzi bursieri în proiectul EDUCATI, deține două laboratoare specializate studiului avansat în domeniu, cu toate facilităţile necesare studiului umanist filologic.

Şcoala Doctorală „Limbi și Identități Culturale” (SD-LIC-FLLS, UB), cu 13 doctoranzi bursieri ai proiectului EDUCATI, are la dispoziție un laborator complex, adecvat studiului aplicat al limbilor străine, care impune dotări speciale de ordin fonic, pentru înregistrare-redare şi studiu acustic comparativ.

Doctoranzi