Revista “IMAGES, IMAGINI, IMAGES”

27 September 2011  |   Publicații

Images, Imagini, Images. Journal of Visual and Cultural Studies. La ce bun o nouă revistă?

Începând acum o publicaţie pe care sperăm s-o continuăm cu regularitate, ca pe-o revistă, este firesc să ne întrebăm care ar putea fi îndreptăţirea ei. Într-o vreme în care se mai citeşte mai ales Internetul şi nu se mai priveşte decât televiziunea de scandal, o publicaţie de altă factură pare utopică. Posibil, dar noi credem, dimpotrivă, că o reacţie este pe cale de a se configura la acest amestec de ieftină comercializare şi show de „personalitate”, şi că există un public potenţial pentru reviste de idei şi dezbatere intelectuală.

Pe de altă parte, cum asemenea reviste se publică totuşi, noi ne căutăm un loc printre ele, sau în afara lor, corespunzător propriului nostru domeniu de lucru. Titlul ei îl indică: este domeniul imens al vizualului, cel de-al doilea domeniu – unii zic chiar primul, cel puţin în lumea noastră, a spectacolului – al modului nostru de a trăi şi de a percepe realitatea, pe lângă texte (poate şi sunete). Dar, pe aceste imagini ale lumii, noi dorim să le studiem în lume, în funcţia lor socială şi în materialitatea lor. Ţinem cont, desigur, de valoarea lor estetică, dar nu ne mulţumim cu constatarea ei şi nici nu ne limităm la ea: Imagini nu publică istorie sau critică de artă. Pe de-altă parte, ea nu face nici analiza imaginarului sau a miturilor exprimate prin imagini, aşa cum se face, cu atâta succes, la Cluj-Napoca. Subtitlul revistei precizează că abordarea imaginii se face prin studii culturale şi vizuale, adică prin plasarea ei într-un complex de relaţii sociale, în care vizualul este inevitabil prins în jocuri ale diverselor centre de putere şi de contra-putere. Sensul negociat al imaginii ni se pare mult mai important decât decretarea valorii ei de un anume critic.

Am vrea, de asemenea, să nu uităm imaginea publică a grupurilor, curentelor, instituţiilor sau personalităţilor lumii noastre. Fotografia de pe copertă, realizată de Nicolae Ionescu, surprinde intrarea la vechiul Teatru Naţional din Bucureşti, distrus în timpul şi după cel de-Al Doilea Război Mondial, dar reapărut ca portal de intrare al Hotelului Novotel de acum. Fotografia are o istorie în spate: sentimentul imperios al modernităţii, resimţit atunci de Ionescu, este astăzi un loc al memoriei, pe care îl privim puţin tandru, puţin ironic, dar îl recunoaştem ca fiind al nostru.

Avem ambiţia să propunem idei noi în aceste diverse direcţii. Vom vedea dacă vom avea şi forţa, şi perseverenţa de-a o face.

Revista urmează, deci, deloc întâmplător, programele Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI) şi ale Şcolii Doctorale născute în jurul lui, numite „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SITT). Iată un bun motiv pentru a publica, de la început, studii ale unora dintre doctoranzii SD-SITT, în cadrul unui program european de susţinere a doctoratelor, intitulat EDUCATI. Docenţii sunt acum în minoritate printre autori, dar sperăm că, treptat, şi ei, şi specialiştii din afara României vor contribui la calitatea şi viaţa revistei. De aici, şi dorinţa de-a o publica în trei limbi, şi mai ales în engleză.

Vă invităm să participaţi la o asemenea ambiţie, comună.

Sorin Alexandrescu

Director CESI şi SD-SITT

Doctoranzi