Revista “Romanian Cultural and Literary Studies 2/2011”

27 September 2011  |   Publicații

Cel de-al doilea număr al revistei Romanian Cultural and Literary Studies reuneşte texte ale comunicărilor prezentate la colocviile naţionale şi internaţionale desfăşurate în 2011. Doctoranzii, deja aproape de finalul redactării tezei, au ales să prezinte şi să publice fragmente dintre cele mai interesante ale tezei lor: fie acelea în care se propune tema originală a cercetării, fie altele, în care ineditul vine din abordarea metodologică sau din opţiunea critică.

Doctoranzi