Revista “Romanian Cultural and Literary Studies 1/2010”

26 May 2011  |   Publicații

Primul număr al revistei Romanian Cultural and Literary Studies cuprinde studii ale profesorilor invitaţi şi fragmente din comunicările prezentate de doctoranzii din anul al III-lea la colocviile naţionale şi internaţionale organizate de Şcoala Doctorală, alături de o selecţie de recenzii şi note bibliografice ale celor mai recente şi mai semnificative apariţii filologice româneşti şi străine.

Doctoranzi