Revista “Studies in Linguistics and Communication 2/2011”

27 September 2011  |   Publicații

Al doilea număr al revistei Studies in Linguistics and Communication cuprinde şase articole ce reflectă activitatea doctoranzilor din ultimul an de pregătire ştiinţifică. Primul articol al acestui număr, dezvoltând o prelegere prezentată la seminarul naţional al doctoranzilor din anul al III-lea, îi aparţine domnului profesor Gheorghe Bârlea. Celelalte articole reprezintă dezvoltări ale comunicărilor prezentate de doctoranzi în cadrul seminarului internaţional Nouvelles approches en Linguistique/ Current Trends in Linguistics, organizat în data de 20 mai 2011 de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere (Universitatea din Bucureşti) în cadrul proiectului EDUCATI. Articolele ilustrează parcursul ştiinţific al doctoranzilor, o parte a concluziilor la care au ajuns, precum şi posibile direcţii de continuare a cercetării.

Doctoranzi