Revista “Studies in Linguistics and Communication 1/2010”

26 May 2011  |   Publicații

Acest prim număr al revistei Studies in Linguistics and Communication cuprinde şapte articole şi două recenzii, ilustrând o parte din activitatea doctoranzilor din perioada 2008-2010. Ne propunem ca în fiecare număr al revistei să avem cel puţin un articol al unui profesor invitat la manifestările ştiinţifice din proiect. Articolul care deschide acest număr îi aparţine domnului profesor Al. Niculescu, primul invitat al Şcolii noastre Doctorale, în 2008, şi cuprinde un fragment din prelegerile prezentate. Articolele doctoranzilor relevă preocupări interdisciplinare şi abordări moderne ale unor teme de interes în cercetarea lingvistică actuală (semantică, morfologie, sintaxă, aspecte pragmatice ale traducerii) şi în studiile culturale.

Doctoranzi