Roxana Doncu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
The (Im)possibility of Free Choice: Shaping the Self in the Fiction of V. S. Naipaul and Salman Rushdie

Conducător știinţific
Prof. univ. dr. Monica Bottez

Rezumat
Punctul de maxim interes al acestul proiect de cercetare este reprezentat de analiza subiectivității în contextul colonial/postcolonial și al globalizării. Subiectul postcolonial este privit din perspectiva interacțiunii dintre structura socială și culturală care îl determină și posibilitățile sale de acțiune.

Cuvinte-cheie: literatura postcolonială, studii culturale, identitate

Date de contact
E-mail: roxanadoncu(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Literatura, în special cea contemporană (postmodernă), a fost domeniul major de interes din timpul studiilor universitare de licență. Lucrarea de diplomă și cea de licență au analizat aspecte din opera scriitorului american de origine rusă, Vladimir Nabokov. Pe parcursul Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, cercetarea mea a avut ca principale direcții literatura postcolonială și modul în care se constituie subiectul postcolonial în proza lui Salman Rushdie și V. S. Naipaul.

Testimonial
Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale” mi-a oferit posibilitatea de a-mi lărgi considerabil aria de cercetare, trecând prin filozofie, sociologie și studii politice. Am pornit de la conceptul de identitate culturală, concentrându-mă apoi pe temele înrudite ale sinelui, subiectivității și pe opoziția identitate – alteritate.

Esențial pentru cercetarea mea, însă, a fost stagiul de la Freie Universität Berlin, prin intermediul căruia mi s-a facilitat accesul la nenumărate studii care vizau domeniul meu de interes. Totodată, datorită atmosferei din cadrul universității, ce era marcată de perspectiva interdisciplinară, am reușit să extind abordarea postcolonială, incluzând concepte din teoria politică, filozofie și sociologie.

Stagii de cercetare
În perioada noiembrie 2009 – iunie 2010, în cadrul proiectului EDUCATI, am efectuat un stagiu de cercetare la Freie Universität Berlin.

Conferințe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

“Poststructuralism, marxism and anthropology: complementary appoaches to the understanding of subjectivity”, colocviul internațional Abordări teoretice și critice ale textelor literare și culturale/Critical and theoretical approaches to literary and cultural texts/Approches théoriques et critiques aux textes littéraires et culturels, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 27 mai 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezindențialele Interdisciplinare de Vară – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2011 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din Bcuurești, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 22 septembrie 2010.

“Limits and Parameters in the Postcolonial Fiction of Salman Rushdie and V. S. Naipaul”, Literatură și cultură: demersuri critice, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 29 – 30 iunie 2010.

“Scrierea identității în romanele Măscăricii de V. S. Naipaul și Ultimul Suspin al Maurului de Salman Rushdie”, conferința națională Noi metode de cercetare în domeniul studiilor literare și culturale, Universitatea din București,  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 28 iunie 2010.

“(Im)posibilitatea liberului arbitru: formarea sinelui în proza lui Salman Rushdie și  V.S.Naipaul”, Rezidențialele Interdisciplianre de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 11 – 12 septembrie 2009.

“Two Uses of Memory in Salmar Rushdie’s The Enchantress of Florence”, conferința internațională Of Oblivion: Plays of Anamnesis, Universitatea din București,  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 15 – 16 mai 2009.

“Scrierea identității în romanele Măscăricii de V. S. Naipaul și Ultimul Suspin al Maurului de Salman Rushdie”, conferința națională Noi perspective în studiile literare și culturale, Universitatea din București,  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”, 4 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI

“Evil as Bondage to the Passions: Salman Rushdie’s Shalimar the Clown and Fury”, conferința internațională Perspectives on Evil and Human Wickedness, Interdisciplinary. Net, Praga, 17 – 19 martie 2011.

“Representations of Hindus and Muslims in the Travelling Fiction of V.S.Naipaul”, conferința internațională Reprezentări ale Lumii/Representations of the World, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, 5 – 6 noiembrie 2010.

“Strategies of Writing Changing Identities in Postcolonial and Postcommunist Literature: The Satanic Verses by Salman Rushdie and The Phoenix Syndrome by Alexei Slapovsky”, conferința internațională Postcolonialism/postcommunism: Intersections and Overlaps, Centrul de Studii Canadiene, Universitatea din București, 23 – 24 aprilie 2010.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI
“Two Uses of Memory in Salman Rushdie ‘s Novel The Enchantress of Florence” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, vol. 3/2010, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 17-26.

“Limits and Parameters in the Postcolonial Fiction of Salman Rushdie and V.S. Naipaul” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Studii Literare și Culturale”, Studia Doctoralia, vol. 4/2010, Florentina Vișan / Mugur Zlotea (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 144-157.

În afara proiectului EDUCATI
“Religie și politică în romanul La porţile Moscheii de Kader Abdollah”, Altermedia, 2002, 24 feb.2009, http://ro.altermedia.info/cultura.

Doctoranzi