Școli

doctorale

În cadrul proiectului EDUCATI, sunt implicate patru Şcoli Doctorale din domeniile: studii umaniste – specializarea filologie -, arhitectură şi urbanism:

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, cu două secţii – Lingvistică şi Studii Literare – specializarea filologie;

– Şcoala Doctorală „Limbi şi Identităţi Culturale”, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti – specializarea filologie;

– Şcoala Doctorală „Studii Literare şi Culturale”, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti – specializarea filologie;

– Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, organizată în parteneriat (Consorţiu) de către Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), Universitatea din Bucureşti (UB) – specializarea filologie, şi Departamentul de Studii Avansate (DSA), Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), Bucureşti – domeniile arhitectură şi urbanism.