SD “Limbi și Identități Culturale”: curriculum

Nr.crt. Titlul disciplinei Nr. ore Nr. credite Examen/Verificare
Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
1. Teorie şi metodă în morfosintaxă
(Prof. univ. dr. Larisa Avram, prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu, prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă, prof. univ. dr. Speranţa Stănescu, prof. univ. dr. Mariana Tuţescu)
2c 2s* 8 8* E V
2. Teorie şi metodă în pragmatică (Prof. univ. dr. Marina Ciolac,prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu, prof. univ. dr. Anca Cosăceanu,dr. Stefan Engelbert, prof. univ. dr. Olga Murvai, prof. univ. dr. Speranţa Stănescu, prof. univ. dr. Mariana Tuţescu) 2c 2s* 8 8* E V
3. Diacronie şi tipologie
(Prof. univ. dr. Nadejdea Anghelescu,prof.  univ. dr. Andrei Avram, prof. univ. dr. Maria Iliescu, prof. univ. dr. Coman Lupu, prof. univ. dr. Sanda Rîpeanu)
2c 2s* 8 8* E V
4. Metode cantitative şi calitative în studiul limbii

(Prof. univ. dr. Jean-Louis Chiss, prof. univ. dr. Olga Gălățanu)

2c 8 E
5. Tutorial
(Prof. univ. dr. Andrei Avram, prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu, prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă, prof. univ. dr. Anca Cosăceanu, prof. univ. dr. Coman Lupu, prof. univ. dr. Mihaela Moraru, prof. univ. dr. Olga Murvai, prof. univ. dr. Sanda Rîpeanu, prof.  univ. dr. Speranţa Stănescu)
2 2 6 6 C** C**
TOTAL 8 8 30 30

* Dintre cele trei seminarii marcate cu *, doctoranzii au obligaţia să urmeze două, care vor fi alese dintre cele organizate de Şcoala Doctorală, dintre seminariile/cursurile de masterat sau seminariile/cursurile opţionale a căror tematică se înregistrează în tematica modulului respectiv. Doctoranzii vor primi creditele corespunzătoare celor două seminarii urmate.

** Se notează cu admis/respins.

Fiecare disciplină este împărţită în mai multe module, fiecare modul fiind susținut de un profesor titular care asigură un număr de 4-6 ore, propune subiecte pentru examenul de sfârşit de semestru din materia predată şi participă la acel examen (corectarea lucrărilor scrise).

Pentru semestrul al II-lea sunt prevăzute: un curs obligatoriu – “Metode cantitative şi calitative în studiul limbilor” – şi două cursuri opţionale, pe care doctoranzii şi le pot alege dintr-o gamă foarte largă de propuneri. Acestea nu se limitează la o ofertă concretă din partea Şcolii Doctorale cu condiţia ca, prin conţinutul lor, cursurile alese să aibă legătură cu disciplinele urmate pe primul semestru.

În etapa de cercetare ştiinţifică, doctoranzii elaborează rapoarte de cercetare sau referate, pe teme legate de subiectul tezei de doctorat, rapoarte care sunt prezentate în faţa tuturor profesorilor Şcolii, în cadrul a două sesiuni anuale (ianuarie și sfârşitul lui iunie sau începutul lui iulie) şi care sunt notate cu calificative (“Foarte bine”, “Bine”, “Satisfăcător”, “Nesatisfăcător”).