SD “Limbi și Identități Culturale”: organizare

Biroul executiv al Consiliului ştiinţific:

Prof. univ. dr. Alexandra CORNILESCU

Prof. univ. dr. Alexandra CUNIŢĂ

Prof. univ. dr. Sanda RÎPEANU

Directorul  Şcolii Doctorale:

Prof. univ. dr. Alexandra CUNIŢĂ

Telefon: 230. 34. 14

E-mail: sanda.c(at)clicknet.ro

Consiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale:

Prof. univ. dr. Nădejdea ANGHELESCU (Filologie: limba arabă)

Prof. univ. dr. Andrei AVRAM (Filologie: limba engleză)

Prof. univ. dr. Larisa AVRAM (Filologie: limba engleză)

Prof. univ. dr. Florica BECHET (Filologie: limbi clasice)

Prof. univ. dr. Alexandra CORNILESCU (Filologie: limba engleză)

Prof. univ. dr. Alexandra CUNIŢĂ (Filologie: limba franceză)

Prof. univ. dr. Daniela IONESCU (Fillogie: limba engleză)

Prof. univ. dr. Ioan Gabriel LĂZĂRESCU (Filologie: limba germană)

Prof. univ. dr. Coman LUPU (Filologie: lingvistică romanică)

Prof. univ. dr. Paul MICLĂU (Filologie: limba franceză; lingvistică generală)

Prof. univ. dr. Olga MURVAI (Filologie: limba maghiară)

Prof. univ. dr. Sanda RÎPEANU (Filologie: lingvistică romanică)

Prof. univ. dr. Doina SANDU (Filologie: limba germană)

Prof. univ. dr. Speranţa STĂNESCU (Filologie: limba germană)

Metodologia de admitere

Colocviul de admitere la Şcoala Doctorală constă în 2 probe, care se desfăşoară pe parcursul a două zile consecutive. Fiecare probă este eliminatorie, nota minimă de promovare fiind 7 (şapte).

Prima probă (lucrare scrisă) cuprinde trei subiecte diferite care să reflecte parcurgerea şi asimilarea bibliografiei recomandate în luna mai a fiecărui an, în vreme ce a doua probă (discuţie orală) are în vedere susţinerea proiectului de cercetare alcătuit de fiecare candidat sub îndrumarea unui conducător dintre profesorii Şcolii Doctorale.

Sunt declaraţi admişi toţi candidaţii care obţin minimum 7 la fiecare probă, deci minimum media 7 la colocviu.

Comisia de evaluare a probei scrise este alcătuită din șase profesori examinatori; la susţinerea proiectului asistă toţi profesorii Şcolii, prezenţa îndrumătorilor respectivi fiind obligatorie. Contestaţiile vor fi rezolvate de o comisie alcătuită din cel puţin trei membri.  Rezultatele finale se comunică în ziua în care se încheie probele colocviului.

La înmatriculare, se respectă distribuirea celor admişi între formele de pregătire doctorală alese de candidaţi, dar clasamentul general, hotărâtor pentru ocuparea locurilor bugetate şi atribuirea burselor, este alcătuit imediat după încheierea colocviului de admitere, ţinându-se seama de ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi.