SD “Limbi și Identități Culturale”: prezentare

Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale” din cadrul Universităţii din Bucureşti a fost înfiinţată în septembrie 2005. Porţile ei sunt deschise tuturor tinerilor absolvenţi ai studiilor de ciclul I şi de ciclul al II-lea care, însufleţiţi de dorinţa de a-şi dezvolta cunoştinţele dobândite pe parcursul formaţiei iniţiale în domeniul larg al ştiinţelor limbii, au susţinut cu succes colocviul de admitere şi se numără printre cei aflaţi în căutarea excelenţei pe tărâmul viitoarei lor profesiuni de cercetători, de dascăli, de traducători, de terminologi, de creatori ai unor baze de date sau de responsabili ai politicilor lingvistice necesare unei ţări în plin efort de afirmare internaţională, cu o populaţie multilingvă şi multiculturală.

Aflată în subordinea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale” reuneşte toţi profesorii conducători de doctorat ai acestei facultăţi abilitaţi să conducă teze în domeniul Ştiinţe umaniste – Filologie -, specializările: limbi clasice, limba arabă, limba engleză, limba franceză, limba germană, limba maghiară, limba spaniolă, lingvistică romanică. Mulţi dintre profesorii acestei Şcoli pot îndruma cercetări în domeniul lingvisticii generale, în cel al lingvisticii comparate, dar şi în cel al lingvisticii aplicate (traductologie, didactologie, lexicografie, terminologie). Nu lipsesc nici deschiderile spre domeniul istoriei, al sociologiei sau al teologiei. Cu o orientare modernă, de tip interdisciplinar şi transdisciplinar, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale” îşi propune să asigure pregătirea doctoranzilor în vederea elaborării unor teze cu o tematică proprie preocupărilor cercetării europene din domeniul ştiinţelor limbajului şi care să se situeze la un nivel comparabil cu cel al studiilor de acest gen redactate şi susţinute în oricare dintre marile universităţi ale Europei de astăzi.

Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale” se bucură de colaborarea cu profesori de la universităţi din străinătate (Germania, Austria, Franţa, Italia, Olanda) care vin anual să ţină prelegeri cursanţilor, să contribuie cu conferinţe sau cu comunicări la colocviile Şcolii. Unii dintre aceşti profesori preiau responsabilitatea îndrumării unui număr de doctoranzi aflaţi în diverse tipuri de stagii în instituţiile de învăţământ superior în care lucrează. O parte se angajează să îndrume teze în regim de cotutelă.

Astfel, începând cu anul 2008, această Şcoală Doctorală are anual un număr de bursieri cuprinşi în programe europene (POSDRU), cum ar fi proiectul EDUCATI 1 (ID 7902 POSDRU/6/1.5/S/2).