SD “Limbi și Identități Culturale”: publicații și activități

Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale” a publicat Actele manifestărilor ştiinţifice pe care le-a organizat pentru fiecare serie:

– Lucrările colocviului consacrat timpului (25 aprilie 2009)au fost publicate în volumul Regards croisés sur le TEMPS.

– Lucrările colocviului internaţional consacrat modelelor teoretice utilizate în cercetarea lingvistică actuală (7 iunie 2009) au fost publicate în volumul De la linguistique à la didactique des langues: le problème des MODÈLES LINGUISTIQUES.

Activităţile SD LIC desfăşurate pe parcursul proiectului EDUCATI au inclus cinci colocvii naţionale şi internaţionale, trei Rezidenţiale Interdisciplinare de Vară şi o prelegere.