Școala Doctorală a Facultății de Litere

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere organizează doctorate în domeniul ştiinţelor umaniste, specializarea filologie, în cadrul a două secţii:

Studii Literare, subdomeniile: Literatură română, Literatură comparată, Teoria literaturii, Etnologie şi folclor, Bibliologie.

Lingvistică, subdomeniile: Limba română, Lingvistică generală, Comunicare.

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere are în vedere atât formarea unor cercetători de valoare în domeniul filologic, cât şi crearea unor puternice colective de cercetare.

Prof. univ dr. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu,
director SD Litere:

„La secţia «Lingvistică» a Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, preocupările de cercetare sunt orientate cu precădere spre domenii cu largă deschidere interdisciplinară (analiza discursului, studiul unor terminologii de specialitate, comunicare), dar şi spre aplicarea unor modele teoretice şi a unor metode de analiză moderne, care să sincronizeze studiile româneşti cu cele străine, amplificându-le eficienţa descriptivă. Există, de asemenea, un vădit interes pentru soluţionarea unor probleme practice, care depăşesc sfera de interes a lingvisticii şi privesc un public larg de nespecialişti sau de specialişti în alte domenii (economie, sociologie, politică etc.).

Şcoala Doctorală le oferă studenţilor posibilitatea unor contacte cu profesorii şi cercetătorii de la alte universităţi din ţară, dar şi din Europa, atât prin participarea la expuneri ale acestora şi prin dezbaterile organizate în cadrul seminariilor naţionale şi internaţionale, cât şi prin stagiile de pregătire a tezei în universităţi din străinătate. Invitaţii Şcolii, pentru anul I de studii aprofundate, au fost: Al. Niculescu (profesor emerit, Universitatea din Udine), prelegeri de istoria limbii române; Carmen Dobrovie Sorin (CNRS & Paris 7 Denis Diderot) – sintaxă generativă; Michael Metzeltin (Universitatea din Viena) – semantică; Cornelia Ilie (Universitatea din Orebro) – analiza discursului.

De asemenea, doctoranzilor li s-a dat posibilitatea să-şi prezinte rezultatele parţiale ale cercetărilor în cadrul unor conferinţe şi colocvii naţionale şi internaţionale: Modele de analiză: semantică/ sintaxă/ pragmatică şi Direcţii actuale în cercetarea lingvistică (mai 2009), Current Trends in Linguistics (iunie 2010), Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală (iulie 2010; aprilie 2011). Doctoranzii au participat şi la colocviile anuale ale Catedrei de Limba română: Limba română: teme actuale (2008); Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze (2009); Al 10-lea Colocviu internaţional al Catedrei de Limba română (2010).

Lucrările doctoranzilor sunt publicate atât în reviste şi volume ale Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere (Studies in Linguistics and Communication – 2010, 2011, Cercetări şi studii – 2010, 2011), cât şi în volume colective (inclusiv volumele unor conferinţe).

Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu,
Responsabil științific al secției „Studii Literare”:

“Prima serie de bursieri supusă unui program alcătuit după standarde europene, doctoranzii din programul EDUCATI 1 au făcut progrese enorme față de începuturile ezitante, ale lor și ale noastre, desigur. Este dătător de speranță să vezi că dificultățile unei treceri de amploarea celei propuse sunt depășite în general fără mari traume, și că emulația, dorința de a face, și de a face bine, covârșește ezitările și descurajarea temporară, nelipsită în mai toate confruntările cu spiritul mioritic. Armonizarea cercetării doctorale în cadrul atâtor discipline, și atât de diverse (de la istoria și teoria literaturii la antropologie și știința informației), nu a fost un lucru ușor de făcut, și el este departe de a fi realizat pe deplin; acest lucru presupune o perspectivă tutorială mai aplicată și, desigur, mai multe fonduri. Dar începutul a fost făcut și el este promițător, grație eforturilor comune: ale doctoranzilor, ale administrației și ale profesorilor care s-au integrat în acest program, nu o dată fără nici o altă recompensă decât aceea morală.”