SD Litere: curriculum

Studii literare

Cod disciplină Semestrul

Nr. crt.

DISCIPLINA

Regimul cursului Nr. ore curs Nr. ore sem. Nr. credite Forme de verificare Total ore curs/sem Total ore sem.
Sem I 1. Teoria şi practica studiului literaturii: o viziune interdisciplinară – conf. univ. dr. Carmen Muşat 0 2 0 10 E 28 0
2. Probleme de hermeneutică literară – prof. univ. dr. Paul Cornea 0 2 0 10 V 0 28
3. Probleme generale de documentare şi organizare în cercetarea literară – prof. univ. dr. Mircea Anghelescu 0 0 2 7 V 0 28
4. Curs opţional 0 2 0 3 V 28 0
TOTAL 0 6 4 30 0 84 56
Sem II 1. Studiul literaturii: o viziune interdisciplinară – prof. univ. dr. Marin Mincu 0 2 0 10 E 20 0
2. Perspective în metodologia cercetării literare şi culturale – prof. univ. dr. Paul Cornea 0 2 0 10 E 20 0
3. Probleme generale de documentare şi organizare în cercetarea literară – prof. univ. dr. Mircea Anghelescu 0 0 2 7 V 0 20
4. Curs opţional 0 2 0 3 V 20 0
TOTAL 0 6 2 30 0 60 20

Lingvistică

Cod disciplină Semestrul

Nr. crt.

DISCIPLINA

Regimul cursului Nr. ore curs Nr. ore sem. Nr. credite Forme de verificare Total ore curs/sem Total ore sem.
Sem I 1. Teorie şi metodă în cercetarea lingvistică (Conf. univ. dr. Camelia Stan/Prof. univ. dr. Gh. Chivu) 0 2 0 10 E 28 0
2. Dimensiuni şi aspecte ale variaţiei lingvistice (Prof. univ. dr. Cristina Călărașu/Prof. univ. dr. Florica Dimitrescu) 0 2 0 10 V 28 0
3. Probleme generale de documentare şi organizare în cercetarea lingvistică
(Prof. univ. dr. Adriana Ichim/Prof. univ. dr. Angela Bidu Vrânceanu/Prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan/Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu/Prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu
0 0 2 7 V 0 28
4. Curs opţional 0 2 0 3 V 28 0
TOTAL 0 6 4 30 0 112 28
Sem II 1. Teorie şi metodă în cercetarea lingvistică
(Prof. univ. dr.  Mihai Dinu/profesori din străinătate: Carmen Dobrovie Sorin – CNRS & Univ. Paris 7 Denis Diderot (Franţa)/Cornelia Ilie – Univ. Orebro & Soderton University College (Suedia)/Michael Metzeltin – Institutul de Romanistică al Universităţii din Viena (Austria))
0 2 0 10 E 20 0
2. Competenţă şi performanţă – aspecte teoretice şi aplicaţii (Prof. univ. dr. E. Ionescu/profesori din străinătate: Carmen Dobrovie Sorin – CNRS & Univ. Paris 7 Denis Diderot (Franţa)/Cornelia Ilie – Univ. Orebro & Soderton&University College (Suedia)/Michael Metzeltin – Institutul de Romanistică al Universităţii din Viena (Austria)) 0 2 0 10 E 20 0
3. Analiza datelor lingvistice – cercetări aplicative
(Prof. univ. dr. Adriana Ichim/Prof. univ. dr. Angela Bidu Vrânceanu/Prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan/Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu/

Prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu)

0 0 2 7 V 0 20
4. Curs opţional 0 2 0 3 V 20 0
TOTAL 0 6 2 30 0 60 20
http://educati.doc.unibuc.ro/wp-content/uploads/profesor/cristina-calarasu.pdf