SD Litere: organizare

Biroul Școlii Doctorale:
Prof. univ. dr. Liliana Ruxăndoiu – director
Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu – responsabil ştiinţific al secţiei “Studii Literare”
Prof. univ. dr. Gabriela Dindelegan
Prof. univ. dr. Silviu Angelescu
Prof. univ. dr. Mihai Dinu

Coordonatori:
Prof. univ. dr.  Silviu Angelescu
Prof. univ. dr.  Ștefan Mircea Anghelescu
Prof. univ. dr.  Maria Cătănescu
Prof. univ. dr.  Gheorghe Chivu
Prof. univ. dr.  Mihaela Constantinescu
Prof. univ. dr.  Andrei Cornea
Prof. univ. dr.  Gabriela Dindelegan
Prof. univ. dr.  Mihail Cozma Dinu
Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter
Prof. univ. dr.  Liviu Papadima
Prof. univ. dr.  Mihai Moraru
Prof. univ. dr.  Mircea Regneală
Prof. univ. dr.  Liliana Ruxăndoiu
Prof. univ. dr.  Adriana Stoichițoiu Ichim
Prof. univ. dr.  Andra Vasilescu
Prof. univ. dr.  Rodica Zafiu

Coordonatori consultanți:
Prof. univ. dr.  Sorin Alexandrescu
Prof. univ. dr.  Grigore Brîncuș
Prof. univ. dr.  Ștefan Cazimir
Prof. univ. dr.  Nicolae Constantinescu
Prof. univ. dr.  Paul Cornea
Prof. univ. dr.  Elena Filipaș
Prof. univ. dr.  Romalo Guțu
Prof. univ. dr.  Nicolae Manolescu
Prof. univ. dr.  Mircea Martin
Prof. univ. dr.  Dumitru Micu
Prof. univ. dr.  Florin Mihăilescu
Prof. univ. dr.  Eugen Negrici
Prof. univ. dr.  Florica Niculescu
Prof. univ. dr. Nicolae Saramandu
Prof. univ. dr. Eugen Simion
Prof. univ. dr. Ion Stoica
Prof. univ. dr.  Angela Vrânceanu
Prof. univ. dr.  Mihaela Zamfir
Prof. univ. dr.  Mihai Zamfir

Metodologia de admitere
Regulamentul şi metodologia concursului de admitere la Şcoala Doctorală

Concursul de admitere la Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Litere constă în prezentarea şi dezbaterea unui proiect tematic. Acesta trebuie să includă o descriere cât mai teoretică și critică a problematicii alese, pe baza bibliografiei generale anunţate, o bibliografie specifică, propusă de candidat, şi o schiţă de ordonare a diverselor aspecte avute în vedere.

Bibliografia generală va fi anunţată, în fiecare an, la 15 martie și este grupată în două secţiuni, corespunzând celor două departamente care funcţionează în cadrul Şcolii Doctorale: Studii Literare şi Lingvistică. Candidaţii vor studia lucrările care au relevanţă pentru domeniul general ales şi pentru tema propusă, iar ulterior, aceștia vor fi examinaţi de două comisii, câte una pentru fiecare departament, formate din câte 5 profesori, membri ai Şcolii Doctorale. Notele date de fiecare membru al comisiei se însumează şi se face apoi media. Pentru a promova, candidații trebuie să obțină minim nota 7 (şapte).

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere va avea loc în luna septembrie și se va face în cadrul secretariatului Şcolii Doctorale. Perioada de înscriere este comunicată anual, urmând ca după 15 septembrie să se desfăşoare concursul de admitere. În fișa de înscriere, candidaţii vor preciza forma de învăţământ pentru care optează (cursuri cu frecvenţă sau fără frecvenţă).

Repartizarea candidaţilor declaraţi admişi se va face în funcţie de opţiunea indicată. Pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, ocuparea locurilor subvenţionate de la buget se va face în ordinea descrescătoare a mediilor. Candidaţii admişi care au optat pentru această formă de învăţământ, dar nu se încadrează în numărul limită de locuri finanţate de la buget, stabilite de Universitate, pot fi admişi în limita locurilor disponibile în regim cu taxă.

Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat şi decizia de înmatriculare în ciclul de studii universitare de doctorat se face de către conducerea Şcolii Doctorale şi se aprobă de către decanul facultăţii. Rectorul Universităţii emite ulterior ordinul de înmatriculare pentru candidaţii declaraţi admişi. Într-o primă fază, aceştia vor fi repartizaţi unor conducători ştiinţifici, în funcţie de compatibilitatea dintre direcţia de cercetare propusă şi specialitatea profesorului. Repartizarea definitivă se va face la finele programului de pregătire avansată, după susţinerea în comisie şi acceptarea proiectului de cercetare propus de doctorand.

Înscrierea la concursul de admitere la doctorat se poate face în acelaşi domeniu în care au fost obţinute diplomele de licenţă şi de masterat. Candidaţii cu diplome de licenţă şi/sau de masterat în alte domenii trebuie să obţină în prealabil avizul Biroului Şcolii Doctorale. Cei care nu au menţionată în diploma de licenţă, ca specializare, o limbă străină modernă, trebuie să susţină un examen de competenţă lingvistică la Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (paşaport/portofoliu lingvistic european). Sunt acceptate şi certificatele de competenţă lingvistică eliberate de instituţiile recunoscute de Universitatea din Bucureşti.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată după anul 2003 pot participa la concursul de admitere la studii doctorale numai dacă au şi diplomă de masterat. Pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată înainte de 2003, absolvirea ciclului de masterat nu este necesară.

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de doctorat au dreptul să se înscrie, o singură dată, la un nou concurs de admitere, numai pe locurile cu taxă.