SD Litere: prezentare

Școala Doctorală pune în centrul preocupărilor sale ideea învățării prin participare directă la activităţi complexe de cercetare ştiinţifică, în scopul formării unor specialişti competenţi în domeniul filologic şi al creării unor colective de cercetare puternice, ale căror rezultate să cunoască o largă validare şi difuzare.

Astfel, programul Școlii Doctorale urmărește formarea şi dezvoltarea unor competenţe specifice în domeniul literaturii şi al lingvisticii, al ştiinţelor informării şi documentării şi al ştiinţelor comunicăriii. De asemenea, pregătirea doctoranzilor are la bază deschiderea spre interdisciplinaritate, în concordanţă cu orientările teoretice şi metodologice curente în cercetarea filologică actuală, din Europa şi din lume.

Școala Doctorală a Facultății de Litere din cadrul Universității din București conferă titlul de doctor în domeniul ştiințelor umaniste, specializarea filologie. Acest titlu este o condiție pentru angajarea în instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare (de exemplu, în cele ale Academiei Române). Totodată, titlul creează şi alte posibilităţi de angajare: în cadrul bibliotecilor naţionale şi universitare, muzeelor, editurilor și în alte instituţii locale sau centrale, care necesită prezenţa unor consilieri sau consultanţi de specialitate.

Școala Doctorală a Facultății de Litere reunește personalități marcante, printre care se numără: Paul Cornea, Nicolae Manolescu, Mircea Anghelescu, Mihai Zamfir, Mircea Martin, Valeria Guţu-Romalo, Grigore Brâncuş, Gabriela Pană-Dindelegan, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Angela Bidu-Vrănceanu, Gheorghe Chivu, Mihai Dinu, Nicolae Constantinescu şi alţii.

În ultimii ani (2008-2011), prin proiectul EDUCATI, în cadrul acestei Școli Doctorale, Catherine Kerbrat-Orecchioni (Lyon), Michael Metzeltin (Viena), Derek Bousfield (Lancaster), Cornelia Ilie (Malmo), Anne-Marie Vandenbergen (Ghent), Francis Claudon (Paris), Alex Drace-Francis (Liverpool), Luiza Valmarin (Roma) etc., așadar specialiști europeni de seamă, au susținut numeroase cicluri de prelegeri.

De asemenea, s-au organizat seminarii naționale și internaționale, cu prilejul cărora doctoranzii Școlii noastre au avut ocazia de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor, alături de invitații de prestigiu. În plus, ei au participat cu comunicări atât în cadrul unor sesiuni științifice special organizate, cât și la colocviile catedrelor de specialitate. Lucrările rezultate au fost publicate în volumele colective Studii de literatură română şi comparată, Studii culturale şi literare româneşti şi în primele două numere ale revistei de specialitate a Școlii Doctorale, concepute în două serii, Romanian Cultural and Literary Studies şi Studies in Linguistics and Communication.