SD Litere: publicații și activități

În cadrul SD Litere au fost publicate următoarele:

– volume comune ambelor secţii:

Cercetări şi studii 2010;

Cercetări şi studii 2011;

– reviste ştiinţifice ale secţiei “Lingvistică” din cadrul SD Litere:

Studies in Linguistics and Communication 1/2010;

Studies in Linguistics and Communication 2/2011;

– reviste ştiinţifice ale secţiei “Studii Literare” din cadrul SD Litere:

Romanian Cultural and Literary Studies 1/2010;

Romanian Cultural and Literary Studies 2/2011;

Activităţile SD Litere desfăşurate pe parcursul proiectului EDUCATI au inclus:

– în cadrul secţiei “Lingvistică” – două colocvii naţionale şi internaţionale, două conferinţe naţionale şi internaţionale, trei Rezidenţiale Interdisciplinare de Vară, patru seminarii naţionale şi internaţionale, precum şi trei prelegeri;

– în cadrul secţiei “Studii Literare” – cinci colocvii naţionale şi internaţionale, trei Rezidenţiale Interdisciplinare de Vară, un seminar internaţional şi şase prelegeri.