Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”

Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” este administrată în parteneriat de CESI (UB) – Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii din cadrul Universităţii din Bucureşti – şi DSA (UAUIM) – Departamentul de Studii Avansate din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”.

Proiectul „Excelenţă Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdiscplinare” – EDUCATI, susţine la SD-SITT 19 tineri cercetători în ştiinţe umaniste, arhitecţi şi urbanişti. Cercetările doctoranzilor sunt corelate, metodologic şi, în general, teoretic, ca şi în analizele concrete, cu studiul societăţii şi al culturii, cu evoluţia artelor şi a imaginii, fie ea mentale sau materiale, continuând astfel programele de masterat dezvoltate până în prezent la CESI şi la UAUIM.