SD “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (DSA, UAUIM): organizare

Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” este condusă de un Consiliu Ştiinţific şi un Birou Executiv format din: un preşedinte al Consiliului Ştiinţific, un director, trei membri CESI şi trei membri din cadrul Departamentului de Studii Avansate, doi secretari ştiinţifici care sunt asistaţi de două secretare pentru administraţie şi de doi experţi IT, pentru CESI și DSA.

Consiliul Ştiinţific este constituit din personalităţi în domeniu care trebuie să îndeplinească următoarele criterii: titlul de profesor, profesor consultant, academician sau cercetător ştiinţific principal gradul I, cu drept de conducere de doctorat; membru activ al uneia dintre Instituțiile Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat asociate în Consorțiu. De asemenea, membrii Consiliului Ştiinţific al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” pot face parte şi dintr-un alt Consiliu Ştiinţific al aceleaşi Instituții Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat sau din Consorțiu, cu precizarea că îi vor coopta în cadrul Școlii Doctorale pe acei doctoranzi care sunt angajaţi în proiecte de cercetare interdisciplinară.

Din Consiliul Ştiinţific fac parte toţi conducătorii de doctorat din ai Școlii; dacă numărul lor este mai mare de 15, aceştia îi vor desemna dintre ei pe membrii Consiliului Ştiinţific.

Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, CESI, Facultatea de Litere, UB

Prof. univ. dr. Vasile Morar, CESI, Facultatea de Filosofie, UB

Prof. univ. dr. Zoe Petre, CESI, Facultatea de Istorie, UB

Prof. univ. dr. Radu Toma, CESI, Facultatea de Limbi Străine, UB

Prof. univ. dr. Mihai Zamfir, CESI, Facultatea de Litere, UB

Prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei, CESI şi CH, Facultatea de Filosofie, UAIC

Prof. univ. dr. Anca Brătuleanu, SCSA, Facultatea de Arhitectură, UAUIM

Prof. univ. dr. Nicolae Lascu, SCSA, Facultatea de Arhitectură, UAUIM

Prof. univ. dr. Ion Lucăcel, SCSA, Facultatea de Arhitectură, UAUIM

Prof. univ. dr. Emil Barbu Popescu, SCSA, Facultatea de Arhitectură, UAUIM

Prof. univ. dr. Sorin Vasilescu, SCSA, Facultatea de Arhitectură, UAUIM

Prof. univ. dr. Ana Maria Zahariade, SCSA, Facultatea de Arhitectură, UAUIM

Conducerea Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific: prof. univ. dr. arh. Emil Barbu Popescu

Directorul Școlii Doctorale: prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu

Birou executiv:

Director al DSA: prof. univ. dr. arh. Hanna Derer

Membru al conducerii UAUIM: prof. univ. dr. arh. Nicolae Lascu, Cancelar

Director de studii DSA: prof. univ. dr. arh. Augustin Ioan

Membri CESI:

prof. univ. dr. Zoe Petre

prof. univ. dr. Radu Toma

prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei

Secretar ştiinţific: lector univ. dr. Laura Mesina

Secretari administrativi: Simona Chiaburu și Argentina Uţă

Expert IT: Andrei Pantel

Metodologia de admitere

Examenul de admitere, ca şi evaluarea rezultatelor, au loc separat la CESI şi la DSA, în faţa unor comisii numite prin decizia rectorilor celor două universităţi.

Examenul de admitere constă în:

– test eliminatoriu de limbă străină (pentru candidatul care nu are deja o licenţă pentru limba respectivă), fie la Centrul de limbi străine UB, fie la UAUIM. Deţinătorii unui atestat recunoscut internaţional nu dau examen.

– susţinerea orală a unui proiect de cercetare într-una din direcţiile prioritare deja menționate. Proiectul tematic trebuie să includă o definire teoretică şi critică, o evaluare a tendinţelor ştiinţifice din câmpul de cercetare propus, o bibliografie adecvată şi o proiecţie a traseului de formare doctorală.

Pe perioada pentru care primesc burse – fie întreaga perioadă de trei ani, fie o parte din ea – doctoranzii beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă şi au dreptul să desfăşoare activităţi didactice numai în regim de cumul sau plata cu ora şi nu în baza unui contract de muncă (art. 23 din H.G. 567/ 2005). Vechimea se recunoaşte numai după susţinerea doctoratului şi primirea titlului de doctor.

Bursele se vor acorda în ordinea rezultatelor obţinute la concurs şi a performanţelor anterioare ale doctorandului. Bursele au cuantumul unui salariu brut de asistent de cercetare pe perioada programului de pregătire universitară avansată şi cuantumul salariului de cercetător ştiinţific pe durata programului de cercetare ştiinţifică (art. 21 din H.G. 567/ 2005).

Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” funcţionează în baza unui Program de învăţământ şi a unui Regulament de organizare şi desfăşurare, redactate în comun de către Centrul de Excelență în Studiul Imaginii şi Departamentul de Studii Avansate.