SD „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (DSA, UAUIM): prezentare

Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD SITT) este organizată în Consorţiu de Universitatea din Bucureşti (UB) şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din Bucureşti reprezentate de Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI) de la prima universitate şi de către Departamentul de Studii Avansate (DSA) de la cea de-a doua. La acest consorțiu se adaugă Centrul de Hermeneutică (CH), Facultatea de Filosofie (FF) de la Universitatea „Al. I. Cuza” (UAIC), Iaşi. Consorțiul are un tratat de parteneriat cu Instituto Italiano di Scienze Umane (SUM), cu sediul la Firenze, şi în mod special cu Università di Siena (US), Italia, care face parte din SUM. Toate aceste instituţii funcţionează ca Instituții Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat în România, respectiv ultimele două în Italia.

Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” se adresează doctoranzilor UB şi UAUIM, dar şi doctoranzilor celorlalte instituţii şi Școli Doctorale româneşti sau străine aflate în Consorțiul universitar şi în parteneriatul internaţional.

Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” organizează un program de doctorat ştiinţific, cu scopul de a-i dezvolta doctorandului capacitatea de înţelegere şi de cercetare a unui domeniu interdisciplinar, utilizarea unor metode de cercetare adecvate, conceperea şi organizarea, inclusiv materială, a unui proiect de cercetare original, evaluarea critică a stadiului de lucru precedent şi comunicarea cu grupul profesional şi cu societatea din care face parte sau în care doreşte să se înscrie.

În ceea ce privește domeniile de doctorat aferente Departamentului de Studii Avansate, acestea sunt arhitectura și urbanismul, iar dintre direcţiile prioritare de cercetare amintim:

Arhitectură: istorie şi conservarea monumentelor (restaurare), teorie, arhitectura clădirilor, arhitectură de interior şi design, tehnologia arhitecturală.

Urbanism: amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională, sitologie, environment şi proiectarea peisajului și politici urbane.

Arhitectura (vernaculară/cultă) şi urbanismul din România în context european, din perspectivă teoretică, istorică şi interdisciplinară; corolar: „Bucureşti – formă urbană şi formă arhitecturală”.

Locuirea contemporană (cu precădere formele sociale, economice, sustenabile, arhitectura de urgenţă).

Spaţiul sacru bizantin şi arhitectura de cult (din perspectivă: istorică, contemporană, pluridisciplinară şi ecumenică a spaţiului).

Conceperea şi realizarea programelor de proiectare, de prezentare de imagine şi arhitecturale.

Totodată, Consorțiul este deschis altor universităţi, centre de cercetare universitare, institute de cercetare ale Academiei Române şi instituţii publice al căror domeniu de activitate corespunde cu domeniile menţionate în cele ce urmează. Colaborarea cu aceste instituţii din ţară, ca şi cu cele din străinătate, face obiectul unor acorduri de parteneriat separate.

Doctoranzii admişi înainte de 2005, asemeni doctoranzilor înscrişi la alte Școli Doctorale care nu se află în Consorțiu, indiferent de anul admiterii la doctorat, pot urma cursurile acestei Școli Doctorale, pe baza unei taxe decise de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii şi Departamentul de Studii Avansate, şi pot primi creditele echivalente, dacă se solicită acest lucru.

Doctoranzii străini sau din cadrul altor instituţii aflate în Consorțiu sau parteneriat, în afara Centrului de Excelență în Studiul Imaginii şi a Departamentului de Studii Avansate, urmează cursurile Școlii Doctorale şi primesc creditele echivalente, conform precizărilor din protocolul respectiv încheiat cu instituţia de la care provin.