Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB)

Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu,
director CESI şi director SD-SITT,
manager EDUCATI:

“Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD-SITT) este constituită la interferenţa Universităţii din Bucureşti (UB) şi a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), Bucureşti, corelate în cadrul unui Consorţiu, la care a aderat mai tîrziu şi Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.  Din acest motiv, SD-SITT nu ţine de nici o Facultate în special, ci direct de rectorii primelor două Universităţi. SD-SITT a fost construită la iniţiativa Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI) de la UB, în anul 2005, în baza unui acord de parteneriat cu UAUIM, prelungit ulterior în 2008.

SD-SITT s-a constituit de la început pe un temei teoretic interdisciplinar, menit să ofere doctoranzilor arhitecţi cunoştinţe de filosofie şi de teorie a literaturii şi a artei, în schimbul cunoştinţelor de arhitectură oferite doctoranzilor de la UB. În practică, primul impuls s-a dovedit decisiv, prin faptul că majoritatea cursurilor din anul I sunt ţinute de profesori de la UB, de la Cluj şi de la Iaşi, excepţie fiind doar cursurile lui Augustin Ioan, arhitect şi filosof, despre metodologia cercetării la interferenţa dintre ambele domenii. In fiecare an, este invitat de-asemenea un profesor-arhitect din străinătate, ca şi unul din domeniul ştiinţelor umane. Celelalte cursuri sunt ţinute de Sorin Alexandrescu – despre modernitate şi despre arta fotografiei -, de Ioana Murăruş şi Rodica Zafiu – argumentare şi retorică a textului -, de Ştefan Afloroaei sau de Adrian Muraru, de la Iaşi – filosofia reprezentării – şi de Ciprian Mihali, de la Cluj – filosofia spaţiului public. Dacă, la cursuri, doctoranzii de la ambele Universităţi participă împreună, colocviile lor sunt organizate separat, în funcţie de domeniul de doctorat – ştiinţe umaniste, respectiv arhitectură şi urbanism.

În cadrul programului EDUCATI, SD-SITT participă cu un număr 19 doctoranzi, de asemenea din partea UB (Beneficiar) şi UAUIM (Partener naţional). Dacă despre experienţa doctoranzilor arhitecţi vorbeşte dna prof. univ. arh. Hanna Derer, eu mă refer în continuare doar la activităţile doctoranzilor şi docenţilor de la UB.

Primii, în număr de patru, au participat la cursurile de la Bucureşti în primul lor an de doctorat, ca şi la alte activăţi, precum conferinţele special dedicate lor, din 2010, ale profesorului Hayden White, de la Universitatea din Santa Cruz, California, devenit atunci şi Doctor Honoris Causa al UB.

Tot în 2010, a avut loc la CESI, pentru SD-SITT, un congres internaţional, ”Outline of a modern city”, pe care l-am organizat personal în special pentru doctoranzii şi post-doctoranzii noştri, dar la care au participat alături de ei şi profesori de la UB şi UAUIM.

Un rol deosebit l-au jucat atunci şi conferinţele şi seminariile profesorilor Isabella Pezzini (Roma) şi Gianfranco Marrone (Palermo), din cadrul Laboratorului internaţional al doctoranzilor SD-SITT, CESI.

În completarea seminariilor de la SD-SITT, doctoranzii au participat şi la programul de conferinţe publice „Cultura bate criza” (2010-2011), pe care l-am coordonat şi susţinut, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol 1”, cu invitaţii mei, universitari de prestigiu sau personalităţi culturale de anvergură internaţională: George Banu (Sorbonne, Paris), Mihai Măniuţiu (Cluj), Andrei Pleşu (Bucureşti), Hayden White (Santa Cruz), Solomon Marcus (Bucureşti), Dan C. Mihăilescu (Bucureşti), Andrei Ujică (Karlsruhe), Ana Blandiana (Bucureşti).

Cei patru doctoranzi ai SD-SITT, CESI, UB, din cadrul Proiectului EDUCATI, au plecat la stagiu în străinătate în anul al doilea, în 2011, la Londra (1), Firenze şi Siena (1), Roma (1) şi Thessaloniki (1), acolo unde şi-au întărit cercetarea prin documentare, participări la activităţile şi proiectele Şcolilor doctorale-gazdă, prin comunicări şi discuţii legate de tezele lor.

Se poate spune că CESI şi SD-SITT sunt creatorii proiectului EDUCATI, unde nu doar acesta s-a „dospit”, redactându-se aici forma sa finală – trecută apoi, cu acelaşi conţinut, la programul EDUCATI 2 (2009-2012) -, dar şi că de aici a fost „pilotat” programul aferent de realizare. La ambele, au participat însă în echipele de implementare, alături de staff-ul SD-SITT (Laura Mesina, Simona Chiaburu, Andrei Pantel), colegi universitari de la încă trei Şcoli doctorale ale UB, ceea ce a conferit proiectului putere, coerenţă şi vizibilitate. Un program dificil, încheiat însă cu rezultate care ne bucură pe deplin.”