SD “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB): curriculum

Nr. Crt. Caracterul cursului DISCIPLINE – ANUL I Regimul cursului Nr. ore curs/

săpt.

Nr. ore atelier/

săpt.

Nr. credite Forma de evaluare Total ore curs/

semestru

Total ore atelier/

semestru

SEMESTRUL 1 (14 săptămâni)
1 F Teorii ale modernităţii

(prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu)

Oblig. 2 5 Ex. 28
2 F Metode de cercetare în arhitectură

(prof. univ. dr. Augustin Ioan)

Oblig. 2 5 Ex. 28
3 F Estetică şi teoria reprezentării

(prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei)

Oblig. 2 5 Ex. 28
4 C Redactare de text şi argumentare

(conf. univ. dr. Rodica Zafiu şi

conf. univ. dr. Ariadna Ştefănescu)

Oblig. 2 5 Ex 28
5 C Curs cu profesori invitaţi din străinătate Oblig. 2 5 V. 28
6 S Colocviul doctoranzilor

(coord.: prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu şi

prof. univ. dr. Augustin Ioan)

Oblig. 4 5 V. 56

TOTAL ore/credite 10 4 30 140 56
SEMESTRUL 2 (14 săptămâni)
1 F Arta fotografiei

(prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu)

Oblig. 2 5 Ex. 28
2 F Metode de cercetare în arhitectură

(prof. univ. dr. Augustin Ioan)

Oblig. 2 5 Ex. 28
3 C Teoria spaţiului şi filosofia locuirii

(conf. univ. dr. Ciprian Mihali)

Oblig. 2 5 Ex. 28
4 C Curs cu profesori invitaţi din străinătate Oblig. 2 5 V. 28
5 S Colocviul doctoranzilor

(coord.: prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu şi

prof. univ. dr. Augustin Ioan)

Oblig. 4 5 Cv. 56
6 S Atelier IT Oblig. 2 5 V. 28
TOTAL ore/credite 8 6 30 112 84
TOTAL CREDITE ANUL I 60

F – curs fundamental
C – curs complementar
S – curs/atelier/colocviu de specialitate