SD “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (CESI, UB): prezentare

Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD SITT) este organizată în Consorţiu de Universitatea din Bucureşti (UB) şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din Bucureşti reprezentate de Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI) de la prima universitate şi de Departamentul de Studii Avansate (DSA) de la cea de-a doua. La acest consorțiu se adaugă Centrul de Hermeneutică (CH), Facultatea de Filosofie (FF) de la Universitatea „Al. I. Cuza” (UAIC), Iaşi. Consorțiul are un tratat de parteneriat cu Instituto Italiano di Scienze Umane (SUM), cu sediul la Firenze, şi în mod special cu Università di Siena (US), Italia, care face parte din SUM. Toate aceste instituţii funcţionează ca Instituții Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat în România, respectiv ultimele două în Italia.

Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” se adresează doctoranzilor UB şi UAUIM, dar şi doctoranzilor celorlalte instituţii şi Școli Doctorale româneşti şi străine aflate în Consorțiul universitar şi în parteneriatul internaţional.

Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” organizează un program de doctorat ştiinţific, cu scopul de a-i dezvolta doctorandului capacitatea de înţelegere şi de cercetare a unui domeniu interdisciplinar, utilizarea unor metode de cercetare adecvate, conceperea şi organizarea, inclusiv materială, a unui proiect de cercetare original, evaluarea critică a stadiului de lucru precedent şi comunicarea cu grupul profesional şi cu societatea din care face parte sau în care doreşte să se înscrie.

În ceea ce privește domeniile de doctorat pe care Centrul de Excelență în Studiul Imaginii le abordează, acestea sunt următoarele: ştiinţe umaniste, respectiv: filologie, filosofie, istorie, ştiinţa comunicării, istoria artei, studii culturale, ştiinţe sociale şi politice, iar printre direcţiile prioritare de cercetare ale Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” din cadrul CESI se numără:

– spaţiu, text şi imagine: spaţiu şi imagine în text, text şi naraţiune în imagini şi spaţiu public.

– tipuri de imagine vizuală, audio-vizuală şi mentală

– imagine, imaginar şi societate

– filosofia şi semiotica spaţiului şi a imaginii, etica şi estetica lor

– artă şi putere: reflexe şi reflecţii în texte şi imagini

– identitate culturală, naţională şi de grup social în texte şi imagini

– comunicare prin texte şi comunicare prin imagini

– vizibilitate socială şi instituţională în lumea urbană şi în lumea rurală

– cultura vizuală – respectiv studii asupra relaţiilor dintre spaţiu, text şi imagine – în diverse epoci istorice şi modul ei de-a configura în diverse tipuri de mentalitate.

Totodată, Consorțiul este deschis altor universităţi, centre de cercetare universitare, institute de cercetare ale Academiei Române şi instituţii publice al căror domeniu de activitate corespunde cu domeniile menţionate în cele ce urmează. Colaborarea cu aceste instituţii din ţară, ca şi cu cele din străinătate, face obiectul unor acorduri de parteneriat separate.

Doctoranzii admişi înainte de 2005, ca şi doctoranzii înscrişi la alte Școli Doctorale care nu se află în Consorțiu, indiferent de anul admiterii la doctorat, pot urma cursurile acestei Școli Doctorale, pe baza unei taxe decise de CESI şi DSA, şi pot primi creditele echivalente, dacă se solicită acest lucru.

Doctoranzii străini sau din cadrul altor instituţii aflate în Consorțiu sau parteneriat, în afara CESI şi DSA, urmează cursurile Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” şi primesc creditele echivalente, conform precizărilor din protocolul respectiv încheiat cu instituţia de la care provin.