Școala Doctorală “Studii Literare și Culturale”

Prof. univ. dr. Florentina Vişan,
Directorul Şcolii Doctorale „Studii Literare şi Culturale”:

Şcoala Doctorală  „Studii Literare şi Culturale” din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi-a propus, la înfiinţarea sa din 2005, să fie o autentică şcoală de cercetare şi, ca atare, începând cu programul de pregătire universitară avansată, acordă o  atenţie specială învăţării prin cercetare, propunându-şi ca obiective majore asimilarea riguroasă şi practicarea cu eficienţă a direcţiilor şi tehnicilor noi de cercetare. Se urmăreşte, astfel, progresul real al cunoaşterii academice avansate, cu beneficiul cercetărilor de ultimă oră din domeniul studiilor literare şi culturale.

Încă din timpul masteratelor se configurează traseele tematice competitive, încurajate prin filiere de îndrumare, cu precădere orientate spre cercetarea interdisciplinară.

Curriculum-ul din primul an, cu un conţinut relevant pentru interesele de cercetare ale doctoranzilor, permite interacţiunea cu mulţi dintre profesorii de top ai facultăţii: prof. univ. dr. Rodica Mihăilă, prof.  univ. dr. Dolores Toma, prof. univ. dr. Radu Surdulescu, prof. univ. dr. Mihaela Irimia, prof.  univ. dr. Mădălina Nicolaescu, prof. univ. dr. Radu Toma.

În etapa de cercetare propriu-zisă, se pune un accent deosebit pe activităţile de îndrumare de către conducătorul de doctorat, se urmăreşte varietatea activităţilor academice adiacente, iar cercetarea proprie a conducătorului se află permanent în consonanţă cu aceea a doctoranzilor cooptaţi în echipe de cercetare, coezive, tocmai prin întreţinerea acestui tip de afinitate.

Originalitatea Școlii noastre Doctorale constă în primul rând în profilul specific al comunităţii de profesori şi doctoranzi, care sunt cunoscători de civilizaţii, limbi şi literaturi străine din diverse arii culturale.

Între direcţiile de cercetare ale Şcolii Doctorale „Studii Literare şi Culturale”, reflectate de temele de cercetare alese de doctoranzi, se înscriu istoria literară, evoluţia genurilor, reprezentări literare ale noilor teme instituite de antropolgia culturală, teorii şi practici literare, istoria ideilor, comunicarea interculturală şi transculturală, construcţii identitare etc.

Succesul activităţii Școlii, concretizat în teze de doctorat de calitate, care prezintă interes nu doar ca exerciţii de performare cu tratări originale, ci mai ales prin consistenţa productivităţii lor ştiinţifice, se bazează pe atuurile absolvenţilor Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine: aceştia sunt filologi experţi în lucrul cu textele din diverse spaţii culturale, familiarizaţi cu hermeneutica alterităţii, cu comparaţia şi transferul, capabili de exerciţiul exotopiei şi al înălţării într-o postură care depăşeşte diferenţa, discriminarea, favorabilă îmbogăţirii autentice a cunoaşterii, schimbului simbolic dintre universal şi particular, global şi local.

Majoritatea tezelor sunt redactate în limbile de circulaţie internaţională, ceea ce asigură mai rapida lor intrare în circuitul mediilor academice de specialitate şi posibilitatea unei largi acreditări. Profilul de tânăr cercetător cosmopolit al absolvenţilor Școlii noastre Doctorale, consolidat în practica stagiilor la marile universităţi ale Europei, înlesnită de proiectul EDUCATI, capătă astfel un contur ferm.