SD “Studii Literare și Culturale”: curriculum

Nr.

crt.

Titlul disciplinei Nr. ore

Sem. I

Nr. ore

Sem II

Nr. credite

Sem. I

Nr. credite

Sem. II

Verificare

Sem. I

Verificare

Sem. II

1 Istoria instituţiilorLiterare (prof. univ. dr. Radu Toma) 2c 8 Ex.
2 Metodologia studiilor culturale (prof. univ. dr. Mihaela Irimia) 2c 8 Ex.
3 Strategii alecercetării literare (prof. univ. dr. Mădălina Nicolaescuprof. univ. dr. Dolores Toma) 2s 2s 7 7 v. v.
4 Tipologii culturale (prof. univ. dr. Radu Surdulescu) 2s 8 v.
5 Opţional* (prof. univ. dr. Rodica Mihăilă) 2c 8 Ex.
6 Noi obiecte şi metode de cercetare** 2c 2c 7 7 v.
Total 8 8 30 30

*Cursul opţional se poate alege şi dintre cursurile opţionale din programul de licenţă sau dintre cele masterale propuse de  Universitatea din Bucureşti, conform obiectivelor de cercetare ale doctorandului.

** Conferinţe susţinute de profesori străini, invitaţi.