SD “Studii Literare și Culturale”: prezentare

Şcoala Doctorală „Studii Literare şi Culturale” îşi reuneşte preocupările de studiu şi  cercetare sub această titulatură pentru a marca principalele domenii ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine în cadrul căreia se predau limbile şi literaturile unor culturi din diferite arii. Absolvenţii programelor de licenţă şi de masterat din facultatea noastră sunt familiarizați cu hermeneutica alterităţii, cunosc instrumentele principale de abordare ale comparaţiei între culturi, ale scrutării identitare şi sunt interesaţi de literatură ca modalitate sensibilă a cunoaşterii şi ca formă specifică de reprezentare.

Astfel, Școala noastră Doctorală are în vedere, în special, doctoratele interdisciplinare, cu teme complexe, fapt care îi asigură doctorandului un avantaj competitiv. Interdisciplinaritatea și stadiul actual al studiilor socio-umane se constituie, așadar, într-un puternic argument în favoarea abordării inter- și trans-disciplinare.

Interesele doctoranzilor manifestate în alegerea temelor de cercetare sunt variate, motiv pentru care sunt abordate studiul literaturilor din diverse perspective, studiile culturale, precum și hermeneutica comparată, istoria conceptuală, traductologia.

Studiile culturale sunt abordate ca fenomen al modernității târzii punându-se, astfel, în evidență raportul cu disciplinele tardomoderne și gândirea de tip postmodern: exfundarea și colapsul valorilor morale (Nietzsche), „ființa în timp” (Heidegger), pierderea aurei (Școala de la Frankfurt), utilajul mental și „longue durée” (Școala Analelor), poliglosia și carnavalizarea identitară (Bahtin), „condiția postmodernă” (Lyotard), relativismul cultural și gândirea slabă (Jameson, Vattimo), deconstrucția (Derrida), noul istorism (Greenblatt), reprezentare și reprezentări (White), studiile postcoloniale și de rasă (Said, Gates).

Așdar, sunt propuse spre dezbatere cele mai importante concepte cu care operează în prezent studiile culturale – identitate, alteritate și globalizare – cu accent asupra transformărilor din interiorul construcțiilor identitare determinate de fluxurile culturale stimulate de procese ale globalizării cum ar fi destabilizarea tuturor granițelor, erodarea națiunii, migrația muncii, exportul de industrii culturale, extinderea tehnologiilor de comunicare.

Colectivul de profesori-conducători de doctorat din Școala noastră este format din specialişti de prestigiu, care oferă un gir intelectual de înaltă ţinută. Este vorba de specialişti în studii literare, studii culturale, antropologie culturală, traducerea textului literar. Acestora li se adaugă și ceilalți membri ai Școlii Doctorale, specialişti clasicişti, italienişti, specialişti în studii de americanistică, studii britanice, studii francofone, sinologi, specialişti în slavistică sau rusişti. Toți aceștia sunt în măsură să asigure îndrumarea de calitate a studiilor, climatul intelectual şi spiritul de emulaţie necesare realizării proiectului propus.

Şcoala Doctorală „Studii Literare şi Culturale” are în vedere, în special, doctoratele interdisciplinare, cu teme complexe, asigurîndu-i astfel doctorandului un avantaj competitiv. Conţinutul temelor este centrat pe rezolvarea unor probleme de interes major în domeniu, cu atenţie la impactul ulterior în comunitatea ştiinţifică. Şcoala Doctorală este atentă la relevanţa tezelor elaborate la nivel internaţional. Ca atare, alegerea temelor constituie o preocupare esenţială. De asemenea, sunt încurajate doctoratele în cotutelă națională sau internațională, dar și încadrarea acestora în proiecte de cercetare amplă, ceea ce favorizează creșterea calității cercetării și a tezelor de doctorat.

În plus, Școala Doctorală colaborează cu centrele de cercetare din facultate: Centrul de Studii Americane, Centrul de Studii Britanice, Centrul de Studii Francofone.

Şcoala Doctorală a aplicat pentru a obţine finanţare din Fondul Social European  POSDRU, astfel că sunt în derulare proiectele EDUCATI I, din 2008 şi EDUCATI II, din 2009, destinate asigurării unei pregătiri calitativ superioare a doctoranzilor.  Profesorii şi doctoranzii sunt implicaţi şi în proiectele de cercetare câștigate de centrele de cercetare. Programele celor două proiecte aflate în desfășurare permit aprofundarea cercetării de către doctoranzi în cadrul unor universităţi străine, pentru perioade de 3 până la 8 luni. În plus,  prin intermediul acestor programe doctoranzilor, dar și cadrelor didactice, le este facilitată socializarea și crearea de relații cu specialişti străini, invitaţi pentru a susține cicluri de prelegeri şi pentru a evalua pregătirea doctoranzilor.