SD “Studii Literare și Culturale”: publicații și activități

În cadrul SD SLC au fost publicate două volume:

Studia Doctoralia 3/2010. Despre uitare: Forme ale rememorării;

Studia Doctoralia 4/2011;

Activităţile SD SLC pe parcursul celor 3 ani de proiect au inclus o sesiune ştiinţifică, trei conferinţe naţionale şi internaţionale, un colocviu internaţional, trei Rezidenţiale Interdisciplinare de Vară, precum şi patru prelegeri.