Sebastian Boțic, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Raţionalism critic în teoria de arhitectură şi urbanism, teză în cotutelă ştiinţifică, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie.

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. arh. Augustin Ioan

Co-îndrumător științific
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

Rezumat
Modul în care două tipuri de raţionalitate, raţionalismul comprehensiv şi raţionalismul critic, au articulat spaţiul teoretic al planificării spaţiale, al proiectării urbane şi al arhitecturii constituie fundamentul pe care se sprijină acest proiect de cercetare. Astfel, se va încerca să se demonstreze că cel de-al doilea, deşi (încă) substanţial mai absent în spaţiul teoretic, răspunde mai bine nevoilor actuale ale societăţii moderne.

Cuvinte–cheie: raționalism comprehensiv, raționalism critic, planificare spațială, proiectare urbană, societate

Date de contact
E-mail: sebastianbotic(at)yahoo.co.uk

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Cadrul instituţional pe care proiectul EDUCATI îl oferă reprezintă un punct de coagulare a intereselor mele în zona teoriei de arhitectură şi urbanism, puse împreună cu cele din sfera ştiinţelor politice.

Stagii de cercetare (în proiect)

Septembrie 2009 – iunie 2010, doctorand (PhD student), Centrul pentru Studii Urbane şi Regionale (Centre for Urban and Regional Studies, YTK), Helsinki, Finlanda.

Conferințe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

“Abordarea sistemică sau debutul raţionalităţii în planificare”, laboratorul național de cercetare  Pe spirala procesului de cercetare, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 7 septembrie 2011.

“Urbanismul pledant: de la proiectarea «pentru» la proiectarea «împreună cu»”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2011 – De la natură la orașul… din România, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 3 iunie 2011.

“Problema cu obiectivele: două tradiţii raţionale în planificarea spaţială”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Procese (ale cercetării) în arhitectură și urbanism, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 23 septembrie 2010.

“Relevanţa criteriilor verificaţioniste din filosofia ştiinţei pentru arhitectură şi urbanism”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – De la Spațiu la Dezvoltare Regională, UAUIM, Școala Doctorală “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, București, 7 septembrie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Two Types of Rationalism in Urban Planning”, Conferinţele Centrului pentru Studii Urbane şi Regionale, Helsinki, Finlanda, 18 februarie 2010.

“Helsinki: from Peripheral Town to Capital City”, Conferinţa (internaţională) Outline of the Modern City: Images, Formats, Styles, University of Bucharest – Center of Excellence in Image Studies Romanian Academy: “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics Complutense University of Madrid, Bucureşti, România, 30 septembrie 2010.

Publicații

În cadrul proiectului EDUCATI

“Raționalism critic în planificarea spațială. Note pentru o nouă atitudine în urbanism” articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul prim, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 123-137.

“Problema cu obiectivele: două tradiții raționale în planificarea spațială” rticol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (UAUIM), Research 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul mediu, Hanna Derer (coord.), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 213-229.

În afara proiectului EDUCATI

“O familie privind abisul”, Idei in dialog, nr. 4(19) , 2006, p. 55.

“Utopii şi realităţi”, Idei in dialog, nr. 6(21), 2006, p. 20.

“Oraşul industrial”, Idei in dialog, nr. 7(22), 2006, pp. 22-23.

“Gânduri despre G.M. Cantacuzino”, Idei in dialog, nr. 8(23), 2006, pp. 48.

“Urbanismul comunitar: cazul Byker Wall”, Idei in dialog, nr. 10(25), 2006, pp. 32-33.

“Urbanismul liberal: cazul New York”, Idei in dialog, nr. 11(26), 2006, pp. 42-43.

“Semnalul fotografic”, Idei in dialog, nr. 12(63), 2009, pp. 26-28.

“Panopticon: o critică a modelului disciplinar foucaultian/ Panopticon: a critique of Foucault’s disciplinary model”, Arhitectura, nr. 82, 2010, pp: 76-81.

“Arhitectură pentru comunitate/Architecture for comunity”, Arhitectura, nr. 84, 2010, pp. 104-107.

“Is Popper’s ‘Criterion of Demarcation’ outmoded ?” în Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, nr. 13, 2010, pp. 41-53, [acreditat Thomson Reuters (ISI) – Arts & Humanities Citation Index].

“Pentru un urbanism pledant: soluţii de ieşire din criză” în Dilema Veche (dosar), nr. 370, 17 – 23 martie, 2011, p. 6.

Doctoranzi