Simona Georgescu, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
Denumiri ale copilului în latină și în limbile romanice

Conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Sanda Rîpeanu

Rezumat
Teza reprezintă o analiză lexico-semantică a principalilor termeni ce denumesc copilul în latină, spaniolă și română. Studiul se axează pe detectarea specificului acestui micro-câmp lexical în raport cu alte micro-câmpuri din domeniul lexical al omului, mult mai puțin dinamice și expresive. Proveniența denumirilor pentru copil, precum și modificările intervenite de-a lungul timpului în cadrul acestui micro-câmp lexical constituie principalele interese ale studiului.

Cuvinte-cheie: lexicologie romanică și latină comparată, diacronie, copil

Date de contact
E-mail: simona_rodina(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
În anul 2002 m-am înscris la secția de Filologie Clasică a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, în cadrul căreia am studiat timp de patru ani limbile latină și greacă veche. Mi-am continuat în următorii doi ani studiile de masterat la Facultatea de Istorie, aprofundând sub aspectul civilizației în special cultura greacă. În același timp, am urmat ca studentă cursurile secției de Limbă Spaniolă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, din dorința de urmări în evoluție unul dintre idiomurile descendente din limba latină.

În 2008, după absolvirea masteratului, mi s-a oferit ocazia să particip la selecția de admitere organizată de Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale” în cadrul proiectului EDUCATI, unde, sub îndrumarea doamnei profesor Sanda Reinheimer Rîpeanu, am început să cercetez un subiect de lingvistică romanică, direct legat de studierea limbilor latină și spaniolă.

Testimonial
Structura organizatorică a Școlii Doctorale s-a dovedit utilă în cazul meu, în ciuda scepticismului cu care am plecat la drum. Cursurile din anul I, de o diversitate pe care inițial o apreciam în contrast cu tema foarte precisă pe care mi-o alesesem eu, s-au dovedit mai târziu utile în formarea metodei pe care urma să o aleg. Teoriile lingvistice predate, chiar dacă se fundamentau pe exemple din limbi ce nu constituiau domeniul meu de interes, mi-au putut servi drept un fundament foarte solid în elaborarea și demonstrarea propriilor teze. Demersul meu, firav și șovăielnic la început, a căpătat cu timpul siguranță sub neobosita îndrumare a doamnei profesor Sanda Rîpeanu, inegalabilă în competență și dăruire față de proprii studenți.

Unul din “atu”-urile Școlii Doctorale constă în posibilitatea doctoranzilor de a efectua, în anul al II-lea, un stagiu de pregătire într-una din universitățile de prestigiu din Uniunea Europeană. În cazul meu, a fost vorba de Universitatea din Salamanca, centru de elită pentru studiul limbilor clasice și filologiei romanice. Biblioteca secției de Filologie, mină de aur și idei pentru orice umanist, găzduită de o clădire medievală ce te îndeamnă prin ea însăși la studiu, mi-a fost timp de mai multe luni o Muză inspiratoare.

Stagii de cercetare (în cadrul proiectului)
În perioada martie − mai 2010, am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea din Salamanca, Spania.

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Elemente de istorie, cultură şi civilizaţie în spijinul cercetărilor lexicale şi lexicografice”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – Dimensiunea interdisciplinară / pluridisciplinară a studiilor universitare doctorale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 3 septembrie 2011.

“Schimbarea în câmpul lexical al ‘copilului’: eficiență sau expresivitate?”, colocviul internaţional Reprezentări ale limbii în lingvistica actuală , Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 28 mai 2011.

“Denumirile copilului în inscripțiile latinești”, Al IV-lea Colocviu al Anului III, Universitatea din București, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, București, 29 ianuarie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Bilanț de etapă în pregătirea doctorală: evaluare – autoevaluare – perspective, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, București, 27 septembrie 2010.

Mozo, mocho și muchacho: propuneri etimologice dintr-o perspectivă cognitivistă, colocviul internațional Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicație, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale“,  București, 2 iulie 2010.

“Denumiri ale copilului în latină și în limbile romanice”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, București, 1 septembrie 2009.

“Denumiri ale copilului în limbile romanice din perspectiva semanticii prototipului, colocviul internațional Modele teoretice  în cercetarea actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”,  București, 7 iunie 2009.

“Seria sinonimică a copilului în latină – privire diacronică”, colocviul național Timp și temporalitate, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, Bucure;și,  25 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“El campo lexemático de niño en latín y en las lenguas romances”, El XXVI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Asociación Internacional de Jóvenes Lingüístas, Universidad de Salamanca, 9 – 11 martie 2011.

“Lat. infans și urmașii săi romanici”, Al IV-lea Simpozion Internațional de Lingvistică, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, București, noiembrie 2010.

“Nume proprii devenite nume comune în limbile romanice sau cum capătă sens un vid semantic”, colocviul internațional Locus in fabula. Nume, locuri, mituri, Universitatea din București, București, septembrie 2010.

Mozo, mocho y muchacho: ¿palabras sin etimología?”, Al 26-lea Congres Internațional de Lingvistică și Filologie Romanică, Valencia, septembrie 2010.

“Despre configurarea schemei lexicale «copil – băiat – fată» în limba română”, Al treilea simpozion internațional de lingvistică, Institutul de lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, București, noiembrie 2009.

“On the Integration of Greek Words into Latin. The case of aer”, sesiunea științifică anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, octombrie 2009.

Scripta Volant, Verba Manent in the Transition from Latin to the Romance Languages”, colocviul internațional Verba volant, scripta manent, Centrul CICSA al Facultății de Istorie, Universitatea din București, octombrie 2009.

“Semantismul termenului puella în limba latină”, Al doilea Simpozion Internațional de Lingvistică, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, București, noiembrie 2008.

Copil – băiat – fată în limbile romanice”, Sesiunea Științifică Anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, în cadrul Centrului de Lingvistică Comparată, noiembrie 2008.

“Bacchos şi delirul profetic”, conferința din cadrul Institutului de Filologie Clasică, Bucureşti, noiembrie 2006.

Ut pictura poesis: consideraţii ale anticilor asupra relaţiei dintre arta plastică şi poezie”, Sympozsonul anual al Secției de Filologie Clasică, mai 2006.

“Eşecul sacrificiului în tragedia euripideică Herakles”, Symposionul anual al Secţiei de Filologie Clasică, mai 2005.

“Hephaistos, făuritor de lume”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, aprilie 2004 (comunicare pentru care am obţinut premiul al treilea).

“Sappho şi revolta aripilor”, Cercul Ştiinţific Studenţesc al Secției de Filologie Clasică, aprilie 2004.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Pe urmele unui cuvânt „dispărut”: latinescul puer”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), Regards croisés sur le TEMPS, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 170-181.

“Configurarea schemei copil – băiat – fată în latină”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 55-66.

În afara proiectului EDUCATI

“Lat. infans și descendenții săi romanici”, Georgescu, Simona/N. Saramandu (coord.), Lucrările celui de-al patrulea simpozion internațional de lingvistică (articol predat spre publicare).

Mozo, mocho y muchacho: ¿palabras sin etimología?”, Georgescu, Simona/E. Casanova, C. Calvo Rigual (coord(s)), Actes du 26e Congrès International de Linguistique et Philologie Romane (articol predat spre publicare).

“Nume proprii devenite nume comune în limbile romanice sau cum capătă sens un vid semantic”, Georgescu, Simona/Florica Bechet (coord.), Locus in fabula. Nume, locuri, mituri (în curs de publicare).

“Despre configurarea schemei lexicale «copil – băiat – fată» în limba română”, Georgescu, Simona/N. Saramandu (coord.), Lucrările celui de al treilea simpozion internațional de lingvistică, București, Editura Universității din București, 2010, pp. 213-223.

“Despre configurarea schemei lexicale «copil – băiat – fată» în limba română”, Georgescu, Simona/N. Saramandu (coord.), Lucrările celui de-al treilea simpozion internațional de lingvistică, București, Editura Universității din București, 2010, pp. 213-223.

Ou to kratos dynamin echei. Autoritate reală și autoritate formală în Bacantele lui Euripide”, Georgescu, Simona/Florica Bechet (coord.), Dionysiaka, Actele «Seminarului Bacchic», GLAUX, Publicaţia Institutului de Studii Clasice (centru de cercetare LLS), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, pp. 108-176, ISSN 2065-5150.

http://www.clasice.ro/images/assets/2300_Autoritatea%20reala.pdf

Tragōidía ca personaj în imaginarul colectiv al Antichității”, Georgescu, Simona/Ana-Cristina Halichias/Maria-Luiza Dumitru Oancea (coord(s)), Ianua. Lumea greco-romană în studii și articole, București, Editura Universității din București, 2009, pp. 294-306, ISBN 978-973-737-624-4.

“Valori metaforice ale verbului bakkheuein la Euripide”, Georgescu, Simona/Florica Bechet (coord.), Dionysiaka, Actele «Seminarului Bacchic», GLAUX, Publicaţia Institutului de Studii Clasice (centru de cercetare LLS), Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 62-163, ISBN 978-973-737-460-8.

“Hephaistos, făuritor de lume”, Georgescu, Simona/Liviu Franga (coord.), Nova Studia Classica, București, Editura Paideia, 2007, pp. 145-153, ISBN 1842-9602.

Mania ca modalitate de comunicare între om şi zeu în tragedia greacă”, Georgescu, Simona/Liviu Franga (coord.), Nova Studia Classica, București, Editura Paideia, 2007, pp. 201-220, ISBN 1842-9602.

Articole despre limba latină ca fundament al limbilor romanice, publicate în revista Liceului “Ion Neculce” din Bucureşti (2000 – 2001).

Altele

Traduceri de specialitate
Traducere din limba greacă veche în cadrul volumului Sf. Grigorie de Nazianz, Cuvântări, I (1-17), Bucureşti, Ed. Anastasia, 2006, volum coordonat de prof. dr. Dan Sluşanschi.

Sfântul Grigorie Teologul, “Cuvântarea a XII-a”, în Studii Teologice, seria a III-a, anul V, nr. 3, București, 2009, pp. 197-209.

Recenzii
“Roma la hotarul dintre republică şi imperiu”, Convorbiri literare, Iaşi, iunie 2005, http://convorbiri-literare.dntis.ro/RODINAiun5.htm

“Ide(i)le lui martie”, Convorbiri literare, Iaşi, septembrie 2005, http://convorbiri-literare.dntis.ro/RODINAsep5.htm.

Doctoranzi