Sorina Dora Simion, Doctorand

Titlul tezei de doctorat
La retórica del discurso en la obra de Enrique Vila-Matas

Conducător științific
Prof. univ. dr. Coman Lupu

Rezumat
Urmând modelul analizei retorico-generale, ţinând cont de operaţiile retorice constituente (inventio, dispositio şi elocutio) sau neconstituente (intellectio) ale discursului, de specificitatea discursului literar, de corespondența dintre schemele lingvistice și pulsiunile imaginare, am abordat, analizat şi interpretat proza scriitorului contemporan barcelonez.

În analiza operei lui Enrique Vila-Matas, un loc aparte îl ocupă operațiunea retorică neconstituentă a discursului literar şi anume, intellectio. Motivația ar fi faptul că prozatorul a acordat foarte multe interviuri şi a publicat volume de eseuri, element relevant pentru a realiza o interpretare adecvată a romanelor sale. De asemenea, inventarierea principalelor teme tratate de scriitor, recurenţa unora dintre teme, precum şi macrostructura diversă a romanelor, identificarea, clasificarea şi interpretarea figurilor, toate acestea au contribuit la realizarea unei variante de lectură critică semiotico-textuală şi pragmatică, utilizându-se un model integrator (TeSWeST II – Petofi, Albaladejo) în interpretarea textului literar.

În concluzie, odată integrat Enrique Vila-Matas în contextul literaturii contemporane, am evidențiat particularităţile retorice ale discursului său. Astfel, impulsurilor imaginare, ce caracterizează regimurile nocturne descendente sau circulare, le corespund, ca figuri dominante, antiteza sau alegoria, metafora continuată sau reluată, adică scheme lingvistico-textuale specifice.

Cuvinte-cheie: Enrique Vila-Matas, retorică generală, discurs

Date de contact
E-mail: sorinadora(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcursul doctoral individual
După finalizarea lucrării de licență al cărei subiect a avut în vedere aspecte ale prozei hispano-americane contemporane, am continuat să manifest interes față de analiza şi interpretarea operelor unor scriitori români, dar şi față de traducerea din şi în limba spaniolă a unor texte literare.

Cea mai importantă etapă a fost cea a studiilor de master, pentru că m-am ocupat, pe de o parte, de traducerea textelor literare spaniole, am acumulat cunoştinţe despre tehnica traducerii, iar pe de altă parte, pentru că am descoperit opera scriitorului spaniol contemporan Enrique Vila-Matas. Apoi, am reuşit să propun o interpretare originală a operei acestui scriitor la examenul de admitere la doctorat.

Testimonial
În primul an, am reuşit să realizez progrese atât în ceea ce priveşte pregătirea teoretică, cât mai ales în ceea ce priveşte metodele de analiză calitativă, cantitativă şi constituirea unui cadru teoretic solid pentru abordarea şi analizarea prozei vila-matiene.

Un moment important a fost acela în care am luat legătura cu unul dintre membrii grupului ERA (Noua Retorică), Francisco Chico Rico, cel ce mi-a condus stagiul la Universitatea din Alicante. Spun că a fost un moment de cotitură în investigaţia mea, pentru că astfel am reuşit să cunosc modelul teoretic al analizei retorico-generale pe care să-l utilizez în interpretarea prozei lui Enrique Vila-Matas.

Stagii de cercetare

În cadrul proiectului EDUCATI

Stagiul de cercetare din cadrul proiectului (1 februarie 2010 – 1 iulie 2010) s-a desfășurat în Spania, la Universitatea din Alicante și a fost coordonat de domnul prof. univ. dr. Francisco Chico Rico. Frumusețea și importanța acestei perioade a constat în posibilitatea de a mă documenta în diverse biblioteci, dar și în faptul că am reușit să scriu articole, capitole din teză și să lucrez cu profesorul Francisco Chico Rico, unul dintre promotorii analizei retorice-generale a textului literar, alături de Antonio Garcia Berrio, Tomas Albaladejo Mayordomo și alții.

Conferinţe, colocvii, expoziții

În cadrul proiectului EDUCATI

“Putem înţelege structurile mentale specifice unui scriitor în absenta oricăror cunoştinţe de psihologie umană şi de filosofie?”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară – Dimensiunea interdisciplinară / pluridisciplinară a studiilor universitare doctorale, Universitatea din București, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 3 septembrie 2011.

“El análisis retorico-general de los textos narrativos”, colocviul internaţional Reprezentări ale limbii în lingvistica actuală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Şcoala Doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”, București, 28 mai 2011.

“Teoria lumilor posibile”, colocviul național Al IV-lea colocviu al anului al III-lea, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 29 ianuarie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – Bilanț de etapă în pregătirea doctorală: evaluare – autoevaluare – perspective, Universitatea din București,  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 27 septembrie 2010.

“Retorica discursului în opera lui Enrique Vila-Matas”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”,  1 septembrie 2009.

“Esquema lingüístico del texto literario y pulsión imaginaria”, colocviul internațional Cercetarea lingvistică actuală: concepte, demersuri, subdomenii de aplicaţie, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, Facultatea de Litere, Universitatea din București,  2 iulie 2010.

“Analiza textului narativ”, colocviul internațional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală, Universitatea din București,  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 7 iunie 2009.

“El tiempo en la novela de Enrique Vila-Matas”, colocviul național Timpul – axe de interpretare, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și Identități Culturale”, 25 aprilie 2009.

În afara proiectului EDUCATI
“Enrique Vila-Matas y la búsqueda en Una casa para siempre”, Sesiune internaţională de comunicări Limbă şi literatură. Repere identitare în context european,  Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti, Piteşti, 5 iunie 2009.

“La voz del otro en Una casa para siempre por Enrique Vila-Matas”, Sesiune internațională de comunicări El otro – lo otro – la otredad, Universitatea “Comenius” Bratislava, Bratislava, 21 – 23 octombrie 2009.

“Atlantida în proza vila-matiană”, colocviul internațional Locus in fabula, Societatea Română de Studii Clasice, Catedra de Filologie Clasică și Institutul de Studii Clasice din cadrul Universității din București, Bucureşti, 27 – 28 septembrie 2010.

“La retórica del discurso en la obra de Lope de Vega El prodigioso príncipe transilvano”, Congresul internaţional Imagen y poder político en el Siglo de Oro, Academia Română şi Grupul Proteus, Craiova, 21 – 23 octombrie 2010.

“Ecos de la cultura clásica en la narrativa de Enrique Vila-Matas”, colocviul internaţional  Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene, Ediţia a  IV-a, Universitatea din Craiova, Craiova, 22 – 23 octombrie 2010.

“Percepción de la interculturalidad en la obra vila-matiana”, Simpozion internațional TID 2010 Alicante, Universidad de Alicante, Alicante, Spania, 4 – 6 noiembrie 2010.

“La fluidez genérica y estructural en las novelas de Enrique Vila-Matas”, Simpozion internațional Nuevos horizontes en cultura y comunicación, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, 26 – 27 noiembrie 2010.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“El tiempo en la novela de Enrique Vila-Matas”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), Regards croisés sur le TEMPS, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 110-119.

“Análisis del texto narrativo”, articol publicat în volumul colectiv al Școlii Doctorale “Limbi şi Identităţi Culturale”, Alexandra Cuniţă / Marina-Oltea Păunescu / Flavia Florea (coords), De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques, Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, pp. 85-96.

În afara proiectului EDUCATI
“Enrique Vila-Matas y la búsqueda en Una casa para siempre”, Limbă şi literatură. Repere identitare în context european, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, Piteşti, 2009, pp. 385 – 391.

“Impostura y literatura en la novela vila-matiana Exploradores del abismo”, Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice, nr. 8, 2010, pp. 84 – 90.

Altele
Un număr de 6 articole sunt în curs de publicare sau trimise pentru publicare.

Doctoranzi