Veronica Gheorghe, Doctorand

02 May 2011  |   Doctoranzi, SD Litere, Studii Literare

Titlul tezei de doctorat
Literatura pentru copii ca evaziune în comunism

Conducător științific
Prof. univ. dr. Mircea Anghelescu

Rezumat
Tema lucrării este reprezentată de literatura pentru copii văzută ca spaţiu al evaziunii în perioada comunistă. Partea principală a lucrării va consta în observarea atitudinii de evaziune, locul unde, sub masca ludicului, se putea crea un univers paralel ieşit de sub rigorile politice. Astfel, obiectivul principal constă în cercetarea modalităţilor prin care anumiţi autori au reușit să ocolească influenţa ideologiei comuniste şi să creeze opere literare valide.

Cuvinte–cheie: literatura pentru copii, comunism, ludic, rigoare politică

Date de contact
E-mail: gheorghe_veronica2005(at)yahoo.com

Curriculum Vitae

Parcurs doctoral individual
Fiind absolventă a Facultăţii de Litere şi profesoară de limba română, înscrierea la un doctorat de filologie a fost cursul firesc al dezvoltării mele profesionale, dar şi personale. Literatura pentru copii este un spaţiu de cercetare controversat, iar informaţiile dobândite pe parcursul Şcolii Doctorale au constituit puncte de reper esenţiale în acest demers ştiinţific. În alegerea acestei teme, un rol de bază l-a jucat importanţa acordată la nivel academic european acestui sector literar, relativ ignorat pe plan local.

Testimonial
Complexitatea activităţilor din cadrul proiectului EDUCATI (cursuri, conferinţe, stagiul de cercetare) a avut o contribuţie definitorie în conturarea traseului meu doctoral, împreună cu studiul individual în biblioteci şi centre de cercetare. Participarea la aceste activităţi a ghidat modul de lucru, precum şi perspectiva de a privi cercetarea în sine.

Prin intermediul proiectului EDUCATI, statutul de doctorand a căpătat o altă rezonanţă, o deschidere către activitatea ştiinţifică de nivel european. Implicarea în acest proiect a avut o importanţă deosebită asupra fiecărui doctorand şi, implicit, asupra cercetării sale.

Stagii de cercetare
În perioada octombrie – decembrie 2009, am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea Roehampton din Londra, Marea Britanie în cadrul NCRCL (National Centre for Research in Children’s Literature).

Conferinţe, colocvii, expoziţii

În cadrul proiectului EDUCATI

“Basmul între evaziune și instrument al educației omului nou”, colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din  Bucureşti, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 10 – 11 iunie 2011.

“Teorii ale literaturii pentru copii: concepţii sovietice şi autohtone”, colocviul internațional Cultura și literatura română în lumea contemporană, Universitatea din  Bucureşti, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 10 – 11 iunie 2011.

“Spaţii ale evaziunii în literatura pentru copii în comunism”, Colocviul național al doctoranzilor din anul al III-lea, Universitatea din  Bucureşti, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”),  5 – 6 martie 2011.

Prezentarea raportului stagiului de cercetare din străinătate, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară 2010 – sinteza stagiului de cercetare în străinătate efectuat de doctoranzii seriei 2008-2009 în anul universitar 2009-2010, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere (secția “Studii Literare”), 23 septembrie 2010.

“Literatura pentru copii ca evaziune în comunism”, Rezidențialele Interdisciplinare de Vară, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere, 4 iulie 2009.

Publicaţii

În cadrul proiectului EDUCATI
“Literatura pentru copii ca instrument al educaţiei “omului nou”: ilustraţia de carte” articol publicat  în volumul colectiv al Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2010, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 75-99.

“Spații ale evaziunii în literatura pentru copii” articol publicat  în volumul colectiv al Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 73-91.

“Basmul între evaziune și instrument al educației omului nou” articol publicat  în volumul colectiv al Şcolii Doctorale din cadrul Facultății de Litere, Cercetări și studii 2011, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu / Mircea Anghelescu (coord(s)), Pitești, Editura Paralela 45, 2011, pp. 91-98.

Altele

Participare ca auditoriu la conferința Diversity, gender equality and anti-discriminatory policies and practices in EU. Towards a shared european public sphere, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Bucureşti, 29 octombrie 2010.

Participare ca auditoriu la conferinţa Doctorand în Occident-mod de folosinţă, Facultatea de Litere, Bucureşti, 24 septembrie 2010.

Participare ca auditoriu la Sesiunea Ştiinţifică a Şcolii Doctorale a Facultăţii de Litere, București, iunie 2010.

Participarea ca auditoriu la conferinţa susţinută de dr. Peter Hunt, Universitatea Roehampton, Londra, 23 noiembrie 2009.

Participarea ca auditoriu la conferinţa susţinută de dr. Garry Marvin, Universitatea Roehampton, Londra, 26 octombrie 2009.

Susţinerea proiectului tezei de doctorat, Școala Doctorală din cadrul Facultății de Litere, Bucureşti, 26 iunie 2009.

Participarea ca auditoriu la conferinţa susţinută de prof. Francis Claudon, Facultatea de Litere, Bucureşti, 19 – 21 martie 2009.

Doctoranzi