Volumul “Cercetări și studii 2011”

27 September 2011  |   Publicații

Volumul de faţă este constituit din articole, studii şi cercetări elaborate de doctoranzii Şcolii Doctorale a Facultăţii de Litere de la Universitatea din Bucureşti, părţi ale formei finale a tezei pe care au definitivat-o la sfârşitul celor trei ani de studii.

Verificate de conducătorii ştiinţifici, lucrările doctoranzilor noştri poartă şi amprenta profesorilor români şi străini invitaţi, care au ţinut la Şcoala Doctorală prelegeri foarte apreciate (Bruno Mazzoni, Universitatea din Pisa; Andreia Roman, INALCO Paris; C. Eretescu, Universitatea Providence – SUA; Andrei Bodiu, Universitatea Transilvania din Braşov; Antonio Patraş, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi; Christian Plantin, Université Lyon II & CNRS; Olga Gălăţanu, Université de Nantes; Gheorghe Bârlea, Universitatea „Ovidius” Constanţa; Florin Olariu, Institutul de Filologie „A. Philippide”, Iaşi).

Bursieri aflaţi la sfârşitul perioadei de cercetare, ei dovedesc capacitatea de a răspunde exigenţelor cercetării europene, aducând contribuţii în domeniul cercetării limbii şi literaturii române. Cercetările lor se înscriu, de asemenea, în domenii precum teoria literară, literatura comparată, studiile culturale, ştiinţele informării şi documentării.

Doctoranzi