Volumul “Cercetări și studii 2010”

26 May 2011  |   Publicații

Volumul de faţă este alcătuit din articole elaborate de doctoranzii Şcolii Doctorale a Facultăţii de Litere de la Universitatea din Bucureşti, bursieri în cadrul proiectului EDUCATI. Studiile cuprinse aici reprezintă părţi ale formei finale a tezei la care lucrează de aproape trei ani.

Verificate de conducătorii ştiinţifici, lucrările doctoranzilor noştri poartă atât amprenta profesorilor străini invitaţi, care au ţinut aici cursuri şi seminarii foarte apreciate (Francis Claudon, Universitatea Paris XII; Gisèle Vanhese, Universitatea din Calabria; Rumjana Stanceva, Universitatea Kliment Ohridski din Sofia; Michèle Mattusch, Humboldt Universität din Berlin; Michael Metzeltin, Universitatea din Viena; Alexandru Niculescu, profesor emerit, Universitatea din Udine; Carmen Dobrovie Sorin, CNRS & Paris 7; Cornelia Ilie, Universitatea din Malmö; Véronique Traverso, Universitatea Lyon 2 & CNRS; Liliane Tasmowski, Academia Regală Flamandă din Belgia; Giovanni Gobber şi Sara Cigada, Universitatea Catolică din Milano), cât şi a celor pe care doctoranzii români au ales să-i audieze pretutindeni în Europa, în Franţa, Marea Britanie, Germania, Olanda, Spania, Italia, Bulgaria, Ungaria.

Lucrările reprezintă mărturia unui început de armonizare a cercetării noastre din universitate cu cercetarea din Europa, o mai veche aspiraţie a cercetării şi a învăţământului nostru superior. Sunt, în acelaşi timp, o dovadă a capacităţii tinerei generaţii de cercetători filologi de a plasa temele tradiţionale într-o perspectivă modernă.

Doctoranzi