Volumul “De la linguistique à la didactique des langues: le problème des modèles linguistiques”

27 September 2011  |   Publicații

Modelele lingvistice, o chestiune fundamentală în cercetarea din domeniul ştiinţelor limbii, au reprezentat tema colocviului internaţional Modele teoretice în cercetarea lingvistică actuală, organizat în data de 7 iunie 2009 de către Şcoala Doctorală „Limbi şi Identităţi Culturale” (Universitatea din Bucureşti), în cadrul proiectului EDUCATI. Actele colocviului, adunate în volumul de faţă, reflectă încercarea doctoranzilor Şcolii Doctorale „Limbi şi Identităţi Culturale” de a justifica trăsăturile care definesc şi individualizează modelele analitice aplicate, precum şi de a arăta în ce măsură modelele respective sunt utile şi demne de atenţie.

Având în vedere diversitatea abordărilor, studiile reunite în acest volum se împart, în mod aproape egal, în două secţiuni principale intitulate „Du côté de la linguistique” şi „Du côté de la didactique des langues et des théories de l’apprentissage”.

Contribuţiile invitaţilor din străinătate, care au onorat lucrările colocviului cu prezenţa şi cu intervenţiile dumnealor, sporesc valoarea acestui volum şi constituie un punct de referinţă pentru activităţile organizate de Şcoala Doctorală „Limbi şi Identităţi Culturale”. Amintim aici contribuţiile distinselor invitate de la Universitatea din Amsterdam, d-na prof. Petra Sleeman şi d-na prof. Elisabeth van der Linden, precum şi a d-nei prof. Olga Gălăţanu de la Universitatea din Nantes.

Doctoranzi