Volumul “Regards croisés sur le TEMPS”

26 May 2011  |   Publicații

Volumul de faţă adună comunicările prezentate cu ocazia colocviului naţional Timpul – axe de interpretare, organizat în data de 25 aprilie 2009 de către Şcoala Doctorală „Limbi şi Identităţi Culturale” (Universitatea din Bucureşti) în cadrul proiectului EDUCATI.

Aşa cum sugerează titlul, contribuţiile doctoranzilor şi profesorilor invitaţi se opresc asupra conceptului de timp, obiect predilect de studiu al numeroase ştiinţe şi discipline. Noţiunii de timp i se atribuie diverse interpretări, proprietăţi, funcţii sau modalităţi de manifestare, în încercarea de a o înţelege, cerceta şi reprezenta prin mijloace sau cu instrumente adecvate, diferite de la un model la altul, de la o teorie la alta.

În mod cu totul firesc, conceptul de timp reprezintă un obiect de studiu de primă importanţă şi în lingvistică. Nu a trezit întotdeauna un interes viu în studiul limbii, dar nu e mai puţin adevărat că a constituit o preocupare constantă a lingviştilor, întrucât lingvistica presupune o modalitate de percepere a timpului diferită de oricare alta, în măsura în care dimensiunea temporală a vieţii umane este (re)construită ori de câte ori este exprimată prin mijloacele caracteristice sistemului semiotic pe care-l numim limbă.

Volumul se caracterizează prin diversitatea abordărilor propuse de autorii contribuţiilor, prin varietatea subiectelor de cercetare şi a modelelor teoretice adoptate în descrierea şi analiza rezultatelor.

Doctoranzi