Volumul “Research 2009-2010. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul prim”

26 May 2011  |   Publicații

Volumul de față, editat de Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text Teritoriu” (SD-SITT), UB şi UAUIM, cuprinde fragmente din prima parte a cercetării desfăşurate de cei 15 doctoranzi ai Universității de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, admişi la acest ciclu de studii în toamna anului 2008. Cercetarea a fost începută încă „de pe băncile Şcolii Doctorale”, aşadar din anul I, şi analizată după debutul stagiului de opt luni petrecut în străinătate, pe parcursul anului universitar 2009-2010.

După cum este şi firesc, subiectele viitoarelor teze de doctorat variază extrem de mult, chiar şi numai pentru faptul că acoperă întreaga plajă de scară, de la cea a obiectului, la cea regională. Sarcina coordonatorului de a propune o succesiune structurată a textelor a fost, însă, uşurată de faptul că, într-un fel sau altul, toți autorii au fost preocupați, prin acest început, de aspecte de bază. Totuşi, gruparea articolelor în funcție de titlurile capitolelor ce ordonează acest volum nu înseamnă că autorii în cauză au abordat exclusiv concepte esențiale, fundamentări teoretice, respectiv modalități de interpretare, ci doar că acestea constituie nucleele metodei de cercetare adoptate în momentul respectiv.

În fapt, chiar şi numai lectura acestor texte, serios limitate în calitatea lor, de spațiul editorial, dezvăluie felul în care, încă de la început, fiecare dintre cei 15 doctoranzi a abordat subiectul tezei din puncte de vedere diferite, pe paliere diverse, dar şi cu întreg arsenalul pus la dispoziție de stadiul actual al cercetării. Practic, mai mult sau mai puțin evident, în fiecare demers se întrepătrund: definirea, „clasică” sau operațională, a termenilor importanți; analiza, inclusiv cea a unor cazuri concrete; sintetizarea direcțiilor teoretice actuale din domeniu; formularea unor ipoteze, fie ele şi punctuale sau cu titlu de stadiu intermediar; configurarea unor posibile instrumente novatoare, menite să surprindă, să aprofundeze înțelegerea fenomenelor, să optimizeze planificarea spațială şi/sau proiectarea obiectului de arhitectură.

Volumul încearcă, astfel, să reflecte echilibrul „de grup”, printr-o structură stabilă (prin caracterul său clasic) şi prin forma omogenă, definite în aşa fel încât fiecare autor să beneficieze de spațiul vital necesar pentru exprimarea propriei personalități, atât în ceea ce priveşte strategia de cercetare, cât şi sub aspectul stilului literar. Rămâne de văzut, aşadar, în ce măsură acest debut interesant şi promițător va fi dezvoltat în orizontul mediu al „stratigrafiei” cercetătorilor de doctorat în arhitectură şi urbanism, orizont care va fi surprins printr-un al doilea volum.

Doctoranzi