Volumul “Research 2010-2011. Din stratigrafia cercetării în arhitectură și urbanism. Orizontul mediu”

27 September 2011  |   Publicații

Volumul de faţă cuprinde fragmente din ceea ce se poate considera a doua parte a cercetării desfăşurate de 14 dintre doctoranzii Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, admişi la acest ciclu de studii în toamna anului 2008, fragmente datorate stagiului de opt luni în străinătate şi finalizate la scurt timp de la întoarcerea în ţară.

După cum este şi firesc, subiectele viitoarelor teze de doctorat variază extrem de mult, dar sarcina de a propune o succesiune structurată a textelor a fost uşurată de faptul că, într-un fel sau altul, interesele autorilor converg înspre câteva aspecte majore ale arhitecturii şi ale urbanismului (contemporane). Astfel, problema identităţii a fost abordată în ambele ipostaze relevante, aceea a individului şi aceea a locului, şi s-a conjugat firesc cu preocuparea pentru memorie, atât în sens arheologic cât şi în forma ei artistică şi arhitectonică. De aici la identitatea spaţiului construit în general nu a rămas decât un singur pas care, în mod firesc, a focalizat atenţia asupra spaţiului public. Semnificaţia acestuia (dar nu numai a sa) depinde (în fond) de interacţiunea lui cu utilizatorii şi de interacţiunea dintre aceştia; ca urmare, din acest punct de vedere, un alt tip de spaţiu – cel interstiţial – poate fi definit, interpretat şi deci valorizat altfel decât un simplu reziduu.

Este evident, aşadar, că „grupul” format de către aceşti 14 doctoranzi (constituit în principal datorită faptului că toţi şi-au început oficial cercetarea în toamna anului 2008) este deopotrivă unitar şi divers. Rămâne doar de văzut în ce măsură, după debutul interesant, în ansamblu promiţător din orizontul prim, şi după această prestaţie din orizontul mediu, cel final va răspunde aşteptărilor tuturor celor implicaţi în desfăşurarea unei cercetări de (mai) lungă durată.

Doctoranzi