Volumul “Studia Doctoralia 4/2011”

27 September 2011  |   Publicații

Volumul Studia Doctoralia 4/2011 este alcătuit din prezentările susţinute de doctoranzii Şcolii Doctorale „Studii Literare şi Culturale” a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Universitatea din Bucureşti), în cadrul colocviului internaţional cu tema Literatură şi cultură: Abordări critice, care a avut loc la Bucureşti, între 29 şi 30 mai 2011.

Doctoranzii Şcolii noastre au abordat textele literare ţinând cont de dubla lor ipostază, ca forme de reprezentare ale unei agentivităţi speciale şi ca simboluri culturale aflate în circulaţie în lume, lucrările lor dovedind predilecţia pentru un model de reperaj obţinut printr-o complexă raportare (la sine, la trecut, la realitate, în căutarea identităţii, a libertăţii, a corpului căruia i se ameninţă integritatea etc.), urmărit la unul sau mai mulţi autori, în una sau mai multe opere literare.

Ceea ce apare drept un câştig important al lucrărilor doctoranzilor noştri este tocmai prospeţimea perspectivei lor iscoditoare, stăpânirea permanentă a conceptelor cu care se operează, a grilelor de abordare, o bună cunoaştere care a condus deseori la reelaborări, reconfigurări teoretice proprii, la scenarii ingenioase ale demonstraţiilor.

Doctoranzi